Torsdag gjenerobret soldater fra Hizbollah-militsen terrororganisasjonen IS' siste bastion.

Gruppen som har spredt død og frykt i Irak og Syria i tre år er med dette blitt beseiret militært sett.

– Status er at ISIL som en forsvarsmakt er nedkjempet. Det betyr at vi må sette oss ned og diskutere hva vi skal gjøre nå, sier Bakke-Jensen til TV 2.

Vanskelig fredsprosess

Diskusjonen startet torsdag i Brussel, hvor forsvarsministrene i den USA-ledede koalisjonen er samlet. Selv om IS ikke lenger kontrollerer store områder, betyr ikke det at gruppen er borte.

Nå må det bygges stabilitet i området for å sikre fred, og det blir heller ikke enkelt.

– Det er viktig at koalisjonen ikke forlater Syria for tidlig slik at man risikerer å tape det man har vunnet i kampen mot ISIL, understreker NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Uoversiktlig situasjon

9000 soldater fra 23 land har deltatt i krigen mot IS. Ett av spørsmålene man nå må ta stilling til, er om det skal sendes flere soldater til området for å hindre at IS dukker opp igjen. Men dette er problematisk, spesielt i Syria.

– Det er en veldig uoversiktlig situasjon i Syria. Jeg tror vi alle skal prøve å dempe spenningen og ikke spekulere for mye i ulike militæropsjoner, sier Stoltenberg.

Utelukker ikke Assad-samarbeid

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ønsker å holde mange muligheter åpne.

– Du utelukker ikke et samarbeid med Assad dersom man skal skape fred i Syria?

– Jeg er åpen for mange løsninger for å skape fred i Syria og Irak i fremtiden. Det tror jeg er det viktigste, svarer Bakke-Jensen.