#

2SITERT

KrF mister flest velgere til de borgerlige partiene

VELGERFLUKT: KrF har mistet flest velgere til de borgerlige partiene, viser mnålingene Kantar TNS har laget for TV 2 siden årtusenskiftet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
VELGERFLUKT: KrF har mistet flest velgere til de borgerlige partiene, viser mnålingene Kantar TNS har laget for TV 2 siden årtusenskiftet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: Poppe, Cornelius
KrF skal velge strategi. Tallene fra målingene siden årtusenskiftet viser at de mistet flest velgere til borgerlig side.

Hver fjerde KrF-velger fra 2013 skiftet parti foran årets stortingsvalg, mens 12 prosent satt seg på gjerdet.

Den store førvalgundersøkelsen Kantar TNS laget for TV 2 i høst ga KrF en oppslutning på 4,2 prosent, som også ble valgresultatet.

Landsstyret i Kristelig Folkeparti samles fredag for å drøfte strategi og veien fremover etter katastrofevalget.

Et dypdykk i tallene fra alle målinger Kantar TNS har laget for TV 2 siden årtusenskiftet viser at partiet har mistet flest velgere til de andre ikke-sosialistiske partiene.

Ved høstens valg viste undersøkelsen før valget at KrF mistet 13.000 velgere til Høyre, 9.000 til Fremskrittspartiet, 8.000 til Senterpartiet og bare 4.000 velgere til Arbeiderpartiet. Samtidig hentet KrF tilbake 8.000 velgere fra Høyre og 3.000 fra Arbeiderpartiet. 19.000 av KrFs velgere fra 2013 satt seg på gjerdet, mens 13.000 velgere som ikke stemte eller ikke hadde stemmerett i 2013 sa de ville stemme KrF før høstens stortingsvalg.

Dermed var lekkasjen av velgere de ikke-sosialistiske partiene nesten dobbelt så stor som til de de rødgrønne ved høstens katastrofevalg.

Sammenligner vi med undersøkelsen før valget i 2013 viste intervjuene gjennom hele valgkampen at 71 prosent av KrFs velgere fra 2009 var lojale, 13 prosent fant seg et nytt parti, mens 7 prosent satt på gjerdet.

I 2013 var nettolekkasjen av velgere før valget tilnærmet lik null til begge blokkene. Størst lekkasje var det til Høyre, mens tilgangen av nye velgere var noe større fra Arbeiderpartiet enn fra Høyre og Fremskrittspartiet

Valgdagsmålingen i 2013 viste en litt høyere andel lojale velgere, 76 prosent, mens 18 prosent fant seg et nytt parti og 6 prosent satt seg på gjerdet. Netto mistet KrF flest velgere til Høyre, Frp og Venstre med 16.000, mens det var et lite pluss mot Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Lekkasjen var størst til Høyre og Frp, mens det kom flest nye velgere til KrF fra Frp.

Valgdagsmålingen i 2009 viser at 66 prosent av KrFs velgere fra 2005 var lojale. Partiet mistet flest tidligere velgere til Fremskrittspartiet og Høyre, mens de fikk flest nye velgere fra Venstre.

Valgdagsmålingen i 2005 viser at 57 prosent av KrFs velgere fra 2001 var lojale, 36 prosent forsvant til andre partier, mens bare 7 prosent satt seg på gjerdet.

Overgangsmatrisene viser at KrF i 2005 mistet like mange velgere til de to blokkene. Netto var velgerstrømmen 37.000 velgere til Høyre, Frp og Venstre, det samme som den var til Ap, Sv og Senterpartiet. KrF mistet omlag like mange tidligere velgere til Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Partiet fikk i 2005 flest nye velgere fra Høyre.

Valgdagsmålingen i 2001 viste at 53 prosent av KrFs velgere fra rekordvalget i 1997 var lojale mot partiet. 33 prosent hadde skiftet parti, mens 14 prosent hadde satt seg på gjerdet.

Overgangsmatrisene fra valgdagsmålingen i 2001 viser at KrF mistet flest velgere til de andre borgerlige partiene. Netto var velgerstrømmen fra KrF til Høyre, Frp og V 25.000, mens den var 1.000 til Ap, Sp og SV. KrF mistet flest velgere til Høyre, mens det kom flest nye velgere fra Senterpartiet.

Siden årtusenskriftet viser undersøkelsene at KrF har størst utveksling av velgere med de andre partiene på ikke-sosialistisk side.

Om tallene

Førvalgsundersøkelsen 2017 baserer seg på intervjuer Kantar TNS har gjort av 8165 personer for TV 2 gjennom valgkampen. De første intervjuene ble gjort 14. august, de siste lørdag 9. september, Andelen som oppgir partipreferanse er 79,96 prosent. Feilmarginen er +/- 0,5 - 1,0 prosentpoeng.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook