HODERYSTENDE REGNESTYKKE: Finansminister Siv Jensen (Frp) tok utfordringen og svarte på Sps finurlige smuglerspørsmål. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
HODERYSTENDE REGNESTYKKE: Finansminister Siv Jensen (Frp) tok utfordringen og svarte på Sps finurlige smuglerspørsmål. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Junge, Heiko

Sivs svar til sps elleville smuglerspørsmål:

«Må stenge svenskegrensen og åpne all post i Norge»

Senterpartiet ville vite hva det vil koste å stoppe all smugling. Svaret er ellevilt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mens de ikke-sosialistiske partiene er godt i gang med forhandlingene om neste års statsbudsjett, har de andre partiene stilt flere tusen spørsmål til finansministeren.

Vil smuglingen til livs

Senterpartiet ønsker å gå hardt til verks for å få ned smuglingen til Norge. De har bedt finansminister Siv Jensen (Frp) svare på hvor mye det vil koste dersom andelen beslaglagt mengde øl, vin, og narkotika skal utgjøre henholdsvis 50, 70 eller 100 prosent av ulovlig innført mengde.

Finansministeren mener det er urealistisk å stoppe all smugling, men svarer likevel på spørsmålet, selv om de mener det er umulig å anslå hvor mye som smugles inn i Norge.

For å nå ønsket om å stoppe all smugling må imidlertid Tolletaten måtte utføre svært omfattende og vesentlig bredere og mer inngripende kontroller som vil få meget uheldige og helt uakseptable konsekvenser for den legale varestrømmen, skriver finansministeren i et brev til Stortinget.

Sammenligner med USAs mur mot Mexico

Finansdepartementet mener det er urealistisk å stoppe all smugling fordi det innebærer at absolutt alle reisende, transportmidler, containere, brev og pakker må stanses og kontrolleres på grensen.

«Samtidig må 2.366 kilometer grense mot Sverige og Finland stenges fysisk for å hindre at noen tar seg over grensen uten å bli kontrollert (grensen mot Russland er allerede stengt/kontrollert). Basert på kostnadsanslag for USAs mur mot Mexico kan prisen for Norges del bli alt mellom 120 og 800 milliarder kroner. Da er det ikke tatt høyde for at byggekostnadene i Norge trolig er høyere enn i USA», skriver Finansdepartementet.

I tillegg til Norges grense mot Sverige og Finland er det mange muligheter for å komme sjøveien fra andre land, noe også Finansdepartementet mener det vil bli svært dyrt å kontrollere. I svaret til Stortinget fortsetter de:

«Og da har vi enda ikke begynt å bekymre oss for vår over 25.000 kilometer lange kystlinje (fire ganger så lang om vi teller med øyene.».

All post må kontrolleres

Finansdepartementet understreker også at full stans i smugling vil måtte bety at ikke bare personer og kjøretøy må kontrolleres, men også alt som sendes fra utlandet til Norge.

«All post inn til Norge vil også måtte gjennomlyses og åpnes. Selv om vi trekker av for postkort fra ferierende nordmenn på de over 40 millioner postsendinger som hvert år distribueres av Posten (i tillegg kommer forsendelser med andre transportører), tilsier et uakademisk anslag at vi trenger i overkant av 10.000 tolltjenestemenn, bare for å kontrollere post og pakker».

Kan gi oppsving for brevduer

Men Finansdepartementet gir seg ikke der. I et svært langt og detaljert svar på Senterpartiets spørsmål, skriver de at:

«Tolletaten er godt kjent med at smuglere er kreative og oppfinnsomme. Det er derfor ikke usannsynlig at brevdueindustrien vil få en oppsving i et slikt regime. På dette området er det lite erfaring i dag, men man kan håpe at et eventuelt slikt problem kan løses med tollfalker eller droneteknologi».

Vil gi lange køer

Hver dag kjører om lag 3.500 trailerne inn i Norge, de fleste over Svinesund. For å kontrollere dem har Finansdepartementet beregnet at man for å ta unna gjennomsnittstrafikken vil trenge over 25 skannere på Svinesund for at det ikke skal dannes kø, mens det i de travleste tidene på grenseovergangen vil være behov for om lag dobbelt så mange skannere,

I tillegg passerer rundt ni millioner person- og varebiler over grensen, som vil måtte gjennomgå samme type skanning dersom målet om å stoppe all smugling skal oppnås.

Når Tolletaten i dag gjennomfører stikkprøvekontroller og stenger E6, danner det seg raskt køer over grensen, selv om de fleste bilene får kjøre rett gjennom kontrollen. Hvor lange køene vil bli dersom alle bilene skal kontrolleres klarer ikke Finansdepartementet å gi et anslag på.

Ikke realistisk å stoppe smugling

De fastslår imidlertid kategorisk at full kontroll ikke er realistisk:

«Alle personer vil dessuten måtte kroppsvisiteres ved grensepassering og bagasje må gjennomlyses og åpnes, og om man skal være 100 prosent sikker må reisende også gå gjennom en såkalt kropsskanner som viser om man smugler stoff inni kroppen. Med nesten 40 millioner reisende inn i Norge årlig sier det seg selv at dette ikke er praktisk gjennomførbart».

I klare ordelag fastslår derfor Finansdepartementet at det er umulig å sikre seg mot all smugling. Likevel arbeider Tolletaten kontinuerlig med utvikling av mer avanserte verktøy og metoder.

«Dette vil medvirke til at treffprosenten kan økes uten at de legale varestrømmene (både næringslivet og reisende) opplever tilsvarende økning i tidsbruk, byråkrati og generell «heft og plunder», skriver departementet.