Stortingsgruppene til de to partiene regjeringen trenger støtte av for å få flertall for neste års budsjett, møtes onsdag for å spisse kravlistene for forhandlingene.

– KrF er opptatt av at vi skal få fortgang. Enten det gjelder familie eller skole så må vi gjøre prioriteringer. Vi er i arbeid med spissingene og gjøre det enklest mulig for regjeringen å treffe de sakene KrF er opptatt av, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til TV 2.

I gang for alvor

Etter det TV 2 erfarer vil Venstre og KrF i løpet av kvelden sende over spissede kravlister til regjeringspartiene, slik at forhandlingene for alvor kan komme i gang torsdag.

– Det er en konstruktiv og god tone og vi er alle enige om å forsøke å komme i mål. Det er et godt utgangspunkt, sier Ropstad.

Også Venstres stortingsgruppe møtes onsdag ettermiddag for å ta fatt å jobben med å prioritere hvilke krav de setter øverst på sine lister.

– Venstre har satt i gang jobben med å spisse kravlistene slik at vi kan komme i mål på den tiden Stortinget har gitt oss og at vi sikrer en forsvarlig budsjettbehandling, sier Terje Breivik (V) til TV 2.

– Betyr det at Venstre og KrF nå er i ferd med å lage en felles spisset kravliste?

– Jeg ser konturene av hva Venstre vil levere av spissede krav som arbeidsplasser, sysselsetting, gründerpolitikk, klima, klassisk naturvern, kunnskap og teknologiutvikling.

Tirsdag avviste Frp flere av forslagene til økte avgifter som Venstre og KrF mente kunne dekke inn de økte utgiftene i budsjettet.

– Vi jobber med inndekning samtidig som vi jobber med andre områder i budsjettet, sier Helge Andre Njåstad (Frp) til TV 2.