Venstreleder Trine Skei Grande varsler flere grønne avgifter og vil ha omkamp med regjeringen på flere saker i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

– Det er ikke så mye støy av omkamper fordi vi føler at vi beveger oss i rett retning på mange felt, sier Skei Grande.

Men selv varsler hun flere omkamper med regjeringen i sitt alternative statsbudsjett.

Venstre vil avvikle ordningen med reduserte bompengetakster som de tidligere har vært enige med regjeringen om å gjennomføre. Partiet vil dermed at bilistene skal betale 516 millioner mer for å passere bomstasjonene på riksveiene.

– Nå lager Venstre vårt alternative budsjett. Dette er vårt idealbudsjett, så skjønner vi at vi ikke får gjennomslag for alt. Vi skal ikke først og fremst kjøre omkamper, men satse på kilma-, miljø- og lærerløft, sier Skei Grande til TV 2.

Venstre vil avvikle forsøkene med statlig eldreomsorg, som har vært en av Fremskrittspartiets kampsaker.

Båtmotorer

Partiet vil også oppheve avgiftsfritaket for båtmotorer, som ble vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet i 2014.

Venstre vil også avvikle ordningen med kjøp av fengselsplasser i Nederland, som har vært en del av tidligere budsjettavtaler med regjeringen.

Venstre vil også halvere avkortingen av pensjonen, som Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for i 2016. Dette drar partiet inn 1,3 milliarder kroner på.

Partiet går også inn for å avvikle kontantstøtten, som er en av KrFs viktigste kampsaker.

– Vi har vist hvordan vi kan bruke pengene på andre måter gjennom gratis kjernetid og flere barnehageplasser, sier venstrelederen.

Fjerne HRS-støtte

Venstre vil også fjerne statsstøtten til Human Rights Service på 1,8 millioner kroner, som var en del av budsjettforliket for ett år siden.

Andre saker fra Venstres budsjettforslag:

  • Øke veibruksavgiften på autodiesel med 60 øre per liter
  • Heve alle tobakksavgifter med 10 prosent
  • Øke flere bilavgifter med til sammen 1,2 milliarder kroner.
  • Innføre en ny miljøavgift på plast på tre kroner per kilo, med fritak for bioplast og resirkulert plast. Samlet vil de dra inn 200 millioner kroner på ordningen.
  • Øke kravene i effektiviseringsreformen fra 0,5 til 1,0 prosent, slik at alle budsjettene i offentlig sektor må kuttes.

– I sum blir det en skattelette for de aller fleste. Dette er et eksempel på at vi ønsker å skattelegge mindre det å stå i jobb og mer på forbruk, sier Skei Grande.

Venstre gir samlede personskattelettelser på 3,1 milliarder kroner i sitt budsjettforslag. Personer som tjener rundt 500.000 kroner vil få en skattelette på rundt 3.000 kroner.

Venstre sier også nei til regjeringens forslag om å innføre avgifter på de tyngste el-bilene, den såkalte Tesla-avgiften.

– Det er et veldig feil tidspunkt på innføre en slik avgift på. Det kan føre til at folk ikke velger el-bil som bil nummer en. Da stopper vi utviklingen på et veldig dumt tidspunkt, sier Skei Grande.

Lærereform

Venstre setter av 200 millioner kroner til flere lærere og 150 millioner til videreutdanning av lærere i sitt alternative budsjett.

– Det som er viktig er at alle unger skal mæte lærere som er faglært når de skal stå i klasserommet og formidle. Det er den viktigste satsingen for oss,, sier Skei Grande.

Partiet vil i tillegg innføre en ekstra uketime i grunnskolen med datakoding og nytt fremmedspråk i tillegg til engelsk i sjuende klasse.

Satser på dyrevern

Venstre fremmer også forslag om å opprette to nye enheter med dyrepolilti i Finnmark og Hedmark, i tillegg til de forsøksprosjektene som allerede er igangsatt i Rogaland, Østfold og Sør-Trøndelag. Dette har en prislapp på seks million er kroner.

Partiet vil fjerne jordbruksfradraget for pelsdyrnæringen og subsidier til avløserordningen i pelsdyrnæringen, samtidig som de forslår å innføre omstillingsstøtte for bønder som i dag driver med pelsdyroppdrett.

Partiet vil også beholde støtten til frivillige organisasjoner under Landbruksdepartementet som regjeringen foreslo å kutte. Her får i dag flere dyrevernorganisasjoner støtte.

Også på andre områder forslår Venstre økt støtte til frivillig sektor, og de slutter seg til KrFs forslag om å innføre en momskompensasjonsordning for frivilighet.