Politimesterne i landets tre største byer er for en generell bevæpning av politiet.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Politimesterne i landets tre største byer er for en generell bevæpning av politiet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Politiet i de tre største byene vil ha generell bevæpning

«Et fast bevæpnet politi vil ha kortere responstid og kunne begrense alvorlig skade på person bedre enn et ubevæpnet politi».

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tidligere denne uken kunne TV 2 fortelle at politimesteren i Oslo snur, og vil at mannskapet hans skal ha ladd våpen på hoften, ikke nedlåst i bilen.

TV 2 har fått innsyn i politimesternes innspill, i høringsprosessen rundt bevæpningsutvalgets utredning av om politiet skal bære våpen.

Tre av de tolv politidistriktene er for generell bevæpning. Oslo, Vest og Trøndelag politidistrikt.

Flertallet i bevæpningsutvalget konkluderte med at dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi som har tilgang på en- og tohåndsvåpen i patruljebilene, såkalt fremskutt lagring, skal videreføres.

Mindretallet i utvalget støtter en ny modell, med fremskutt lagring av pistol på kropp, med magasiner og ammunisjon i utstyrsbeltet. Dette alternativet støttes av to politidistrikter, Agder og Finnmark.

De resterende politidistriktene ønsker ikke generell bevæpning, men videreføring av dagens ordning, med fremskutt lagring i patruljebilene.

Et unntak er Øst politidistrikt, som vil ha permanent bevæpning av mannskaper på Oslo lufthavn Gardermoen.

«Hovedflyplassen er et samfunnskritisk objekt og et attraktivt mål for terrorister. Det vil være begrenset mulighet for umiddelbar bistand, og dette taler for permanent bevæpning av politiet på Gardermoen. Erfaring fra andre land viser hvor viktig det er med rask respons fra væpnet politiet», skriver politimester Jon Steven Hasseldal i høringsuttalelsen.

«Må ta sine operative mannskap på alvor»

Derimot er altså politidistriktene med Norges største byer for at deres mannskap skal være våpen.

«Et fast bevæpnet politi vil ha kortere responstid og kunne begrense alvorlig skade på person bedre enn et ubevæpnet politi», skriver politimesteren i Trøndelag, Nils Kristian Moe, i sin høringsuttalelse.

«Norsk politi må ta sine operative mannskaper på alvor, og gi dem de verktøy og den tillit et endret trusselbilde krever», fortsetter Moe.

Fellesforbundet: – Bevæpning viktig for sikkerheten

Lederen i Politiets fellesforbund, Sigve Bolstad, mener det er positivt at politimesterne i Norges tre største byer er for generell bevæpning.

– Dette viser at behovet for generell bevæpning har økt i forbindelse med samfunnsutviklingen og kriminalitetsbildet. Publikum har en forventning til at politiet skal løse alvorlige hendelser raskt, og dermed kan tilgangen til våpen være en avgjørende faktor, sier Bolstad til TV 2.

Han påpeker at de lenge har ment at generell bevæpning er viktig, både for befolkningens sikkerhet og for politiets egen sikkerhet.

– Vi har et godt utdannet, dyktig politi, som med generell bevæpning får et viktig verktøy til i verktøykassa. I løpet av de fjorten månedene politiet var midlertidig bevæpnet viste mannskapene at de håndterer bevæpning på en god måte. Nå håper vi at politikerne tar inn over seg samfunnsutviklingen og signalene som nå kommer fra politimesterne i landets tre største byer, sier Bolstad.

Bevæpningsutvalget har også foreslått en prøveordning med elektrosjokkvåpen til politiet i to distrikter. Dokumentene TV 2 har fått innsyn i, viser at flere politidistrikter stiller seg positive til dette.

Flere for elektrosjokkvåpen

Minst syv av politidistriktene er for denne prøveordningen, mens flere av de andre er tvilende til om det har noen hensikt.

Politimesteren i Vest politidistrikt, Kåre Songstad, påpeker at «værforholdene i Norge med tunge og tykke klær, vil store deler av året gjøre våpenet lite hensiktsmessig». Denne problemstillingen presenteres også av politimesterne i Nordland og Troms.

Songstad påpeker at politiet har behov for å bære våpen for å kunne takle trusler raskt.

«Vår konklusjon blir at politiet som en beredskapsetat må innrette seg etter en tydelig risikoerkjennelse som følger samfunnsutviklingen og hvordan samfunnsutviklingen påvirker politiets samfunnsoppdrag. Dette innebærer at politiet må være beredt både mentalt, taktisk og utstyrsmessig på å håndtere og redusere skadevirkninger av «sorte svaner» raskt. Konklusjonen peker videre i retning av et politi, der alle medlemmer av «politipatruljen» opptrer alminnelig bevæpnet med pistol på hoften»

Politikerne avgjør til slutt

Den endelige avgjørelsen om bevæpning vil bli tatt av Stortinget. TV 2 snakket onsdag med de politiske partiene, etter at politimesteren i Oslo gikk ut og sa at han ønsker bevæpning av mannskapet sitt.

Da var svaret fra Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet og SV at de er motstandere av våpen på hofta. Fremskrittspartiet er det eneste partiet som åpent sier at de ønsker generell bevæpning av politiet.

Høyre har tidligere vært motstander, men etter at politimesteren i Oslo har snudd i saken, er de ikke lenger like kategoriske.

– Det er veldig interessant at en så sentral politimester mener dette. Vi er definitivt klar til å se nærmere på dette spørsmålet, sier Høyres justispolitiske talsmann, Peter Christian Frølich.