Voldsofre risikerer å vente 18 måneder på erstatning

ÅLESUND (TV 2): Voldsutsatte må regne med å vente lenge på erstatning når regjeringen vil kutte kraftig i budsjettet til Kontoret for voldsoffererstatning. Justisdepartementet forsvarer kuttene.

– Jeg tenker at det er totalt mot sin hensikt, man skal jo tilfriskne og restituere både for sitt eget velferd og samfunnsøkonomien. Når du da må gå så lenge, så sier jo regjeringen seg imot seg selv. Man blir jo ikke bedre, man blir verre før man har alle de i virkemiddelapparatet man trenger, sier Michelle Orme til TV 2.

Kan ikke vente

Hun ble selv et voldsoffer gjennom bomben i Regjeringskvartalet 22. juli, og kan ikke få understreket nok viktigheten av rask saksbehandling.

– Det er kanskje noe av det som er godt med å bo i Norge, at vi har dette apparatet som dette kontoret er, og som tar vare på oss. Men da må de komme fort på banen, vi kan ikke vente halvannet år, sier Orme til TV 2.

I forslag til statsbudsjett har regjeringen barbert driftsbudsjettet med 4,5 millioner kroner. Det er et budsjettkutt på 20 prosent.

– Jeg forstår ikke at de svakeste i samfunnet skal lide. Dette er et et ubegrunnet kutt som jeg ikke har fått noen forklaring på og etter mitt syn så henger det ikke helt på greip, sier direktør Marit Zahl Jonassen ved Kontoret for voldsoffererstatning i Vardø.

Knebler voldsutsatte

Det får store konsekvenser for et kontor som per i dag har 2750 ubehandlede saker i køen, og der antall erstatningssaker bare øker i omfang.

– Blir det slikt forslag stående, må jeg kvitte meg med åtte ansatte. Resultatet er at saksbehandlingstiden skyter i været. I dag behandler vi i snitt saker ferdig på tre måneder. Nå risikerer vi at det vil gå opp i halvannet år før erstatningssakene er ferdig, sier direktøren til TV 2.

Hun er svært oppgitt over forslaget.

– Man kan ikke kneble de voldsutsatte ved å kutte driftsbudsjettet til de som er satt til å ivareta en samfunnsoppgave, mener Marit Zahl Jonassen.

Advokat Hege Salomon jobber tett opp mot ofre utsatt for seksuelle overgrep og reagerer sterkt på forslaget.

– De som rammes hardest av disse kuttene er de som har vært utsatt for en alvorlig traumatisk hendelse, f.eks voldtektssaker, seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.

Advokat Hege Salomon mener voldsoffer får det svært vanskelig med lengre saksbehandlingstid i erstatningssakene.
Advokat Hege Salomon mener voldsoffer får det svært vanskelig med lengre saksbehandlingstid i erstatningssakene. Foto: Tommy Storhaug/TV 2

– På hvilken måte rammes de hardest?

– De vil ofte være traumatisert. En del har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse, og det at saken er under etterforskning vil gjøre at minnene vil være til stede i bevisstheten. Det å vente på et endelig punktum i en erstatningssak vil være svært vanskelig, sier Hege Salomon til TV 2.

Kontoret for Voldsoffererstatning mener det blir et paradoks når kuttet også vil ramme statens inntekter.

Taper penger

Direktør Marit Zahl Jonassen ved Kontoret for voldsoffererstatning mener budsjettforslaget ikke henger på greip.
Direktør Marit Zahl Jonassen ved Kontoret for voldsoffererstatning mener budsjettforslaget ikke henger på greip. Foto: Per Haugen/TV 2

– Med store restanser og mindre saksbehandlingskapasitet, venter vi at statens inntekter på regress vil gå tilbake til nivået fra før 22. juli. Det vil si at statens inntekter reduseres med anslagsvis 30 millioner i året. Dette kommer som en følge av at kravene vil foreldes i saksbehandlingskøen, opplyser Jonassen.

Voldsoffer Orme ber regjeringen besinne seg i budsjettforhandlingene.

– Det er helt avgjørende, tenker jeg. Det er grunn til at det er en rettighet vi har. Da må vi få den og ikke la den bli liggende på et skrivebord i halvannet år, sier Michelle Orme.

Forsvarer kutt

– Det er viktig å understreke at dette ikke gå utover erstatningen til de voldsofrene som har krav på penger. Det er et kutt kun i driften til det kontoret som skal håndterer disse erstatningene, sier Vidar Brein-Karlsen (Frp), statssekretær i Justisdepartementet til TV 2.

– Men kuttet vil medføre at saksbehandlingen vil øke. Hvordan kan dere gjøre dette?

– Det er gode saksbehandlingstider ved Kontoret for voldsoffererstatning nå, som føle av mer effektiv drift, sier Brein-Karlsen

– Ser du at dette er alvorlig for den enkelte?

– Vi tar de som er utsatt for vold og overgrep på det største alvor, i tillegg til at vi har styrket tilbudet for ofre for kriminalitet betydelig de siste årene, sier statssekretæren.