Innkreving av bompenger er ikke noe nytt fenomen i Oslo. I 1990 dukket den første bommen opp i den nybygde Festningstunnelen. Siden den gang har bilistene bidratt med milliarder av kroner til ulike samferdselsprosjekter i Oslo og Akershus.

Nå er det duket for store endringer i bompengeinnkrevingen. Dagens 31 bomstasjoner får selskap av mange flere.

Bommer langs Ring 2

Det etableres en «indre ring» med 39 nye bomstasjoner. Den indre ringen avgrenser de mest sentrale delene av Oslo. Den indre ringen følger Ring 2 gjennom store deler av byen. Her vil det koste 16 kroner å passere med en bensinbil utenom rushen og 20 kroner i rushtiden. Dieselbileiere må ut med 2 kroner mer, mens nullutslippsbiler belastes med 4 og 8 kroner.

Den indre ringen får toveis betaling. Det betyr at du må betale uansett om du kjører inn eller ut av ringen.

Har du først passert en bomstasjon i den indre ringen, slipper du imidlertid å betale på nytt om du passerer en annen stasjon i samme ring innen en time.

Dagens «Osloring» får også toveis innkreving. Taksten blir 20 eller 26 kroner for bensinbiler, avhengig av om du kjører utenom rushen eller i rushtiden. Dieselbileiere belastes 24 kroner utenom rushen og 29 kroner på de travleste tidene. Elbiler kreves for 5 eller 10 kroner. Også denne ringen får toveis innkreving. Timesregelen gjelder også her.

Nytt bygrensesnitt

Langs bygrensen etableres 14 nye bomstasjoner for enveis innkreving av trafikk fra Romerike og Follo. I dag finnes det allerede ni bomstasjoner på bygrensen i vest, den såkalte Bærumsringen.

Taksten er den samme som i Osloringen – 20 og 26 kroner for bensinbiler, 24 og 29 kroner for diesel og 5 og 10 kroner for elbiler.

Plasseringen av bomstasjonene er ikke endelig bestemt. Forslaget er ute på høring hos de berørte kommunene. Oslo bystyre og Akershus fylkesting ventes å fatte endelig vedtak i desember.

Det nye bompengeregimet er del av samferdselspakken Oslopakke 3, som har en ramme på 108 milliarder kroner. Mesteparten av bompengene skal brukes til å styrke kollektivtilbudet. I en revidert utgave av planen som ble signert 5. juni 2016, skal om lag 15 prosent av bompengene brukes til veiformål.

Det nye bom-regimet skal tre i kraft fra 1. mars 2019.

Kilder: Statens vegvesen, Aftenposten