Vil plassere ny bomstasjon ved innkjøringen til parkeringen

POPULÆRT TILBUD: Pendlerparkeringen på Rosenholm stasjon er så å si full en morgen i oktober. For mange er dette en bra løsning for å slippe å kjøre bil inn til Oslo. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2
POPULÆRT TILBUD: Pendlerparkeringen på Rosenholm stasjon er så å si full en morgen i oktober. For mange er dette en bra løsning for å slippe å kjøre bil inn til Oslo. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2
ROSENHOLM (TV 2): Noen meter fra innkjøringen til pendlerparkeringen på Rosenholm stasjon er det foreslått å plassere en bomstasjon.

Dermed må Akershus-folk som skal ta tog inn til Oslo, betale bompenger før de setter fra seg bilen.

– Veldig uheldig, mener Oppegård kommune, som nå vil jobbe for å få endret plasseringen av den nye bomstasjonen før den blir satt opp.

Ingen flere biler

Fra 1. mars 2019 kommer det 53 nye bomstasjoner i Oslo og Akershus. En ny bomring langs grensen av Oslo gjør at all biltrafikk fra Romerike og Follo må betale for å krysse bygrensen.

De nye bomstasjonene er del av Oslopakke 3. Et av hovedmålene til Oslopakke 3 er å oppnå nullvekst i personbiltrafikken. All vekst i persontransport skal skje med kollektivtransport, gåing og sykling.

Men på Rosenholm må man altså belage seg på å betale bompenger for bilen før man setter seg på toget.

Rammer togpendlere

Rosenholm stasjon ligger på Østfoldbanen like sør for Holmlia, såvidt innenfor grensen til Oslo. Sekretariatet for Oslopakke 3 foreslår å plassere den nye bomstasjonen rett sør for innfartsparkeringen som togpendlerne bruker. Det betyr at alle som kommer kjørende fra Akershus for å parkere og ta toget inn til byen, må passere bommen før de setter fra seg bilen.

Plasseringen begrunnes blant annet med at Rosenholm stasjon ligger i Oslo takstsone. Dermed sparer togpendlere fra Akershus med månedskort 550 kroner per måned på å reise fra Rosenholm framfor å reise fra holdeplasser i Akershus.

BYGRENSE-BOM: Den nye bomstasjonen skal etter planen plasseres rett sør for innkjørselen til parkeringsplassen. Dermed må alle som kommer kjørende fra Akershus betale før de setter fra seg bilen. Foto: Google Maps
BYGRENSE-BOM: Den nye bomstasjonen skal etter planen plasseres rett sør for innkjørselen til parkeringsplassen. Dermed må alle som kommer kjørende fra Akershus betale før de setter fra seg bilen. Foto: Google Maps

«Taksten i Bygrensesnittet vil per måned utgjøre en noe lavere sum enn denne besparelsen, men vil allikevel bidra til å frigjøre P-kapasitet for de som har et reelt behov for å bruke bil til toget», heter det i uttalelsen.

Fylkesdirektør for samferdsel i Akershus, Thomas Tvedt, viser dessuten til at mange kjører unødvendig langt til Rosenholm for å betale mindre for togreisen.

– Tellinger viser at en betydelig andel av dagens brukere kommer fra områder lengre sør i Oppegård og mange av dem har kjørt forbi flere jernbanestasjoner for å parkere på Rosenholm, der det er Oslotakst på toget, forklarer Tvedt overfor TV 2.

Må bruke bil

Togpendler Werner Olsen (43) synes imidlertid det er en dårlig idé å tvinge togpassasjerer til å betale bompenger før de setter seg på toget.

DÅRLIG IDÉ: Werner Olsen mener en bomstasjon rett ved parkeringsplassen vil virke mot sin hensikt. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2
DÅRLIG IDÉ: Werner Olsen mener en bomstasjon rett ved parkeringsplassen vil virke mot sin hensikt. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

– Det vil virke mot sin hensikt. Jeg tror flere vil droppe toget om de først må betale bompenger, sier Olsen.

TV 2 møter 43-åringen på vei fra parkeringsplassen til perrongen på Rosenholm stasjon. Han mener forslaget ikke tar hensyn til den totale logistikken mange familier har om morgenen.

Selv bor han på Sofiemyr og må droppe av barna i barnehagen før han kjører videre til Rosenholm for å ta toget til jobb. Å sykle til stasjonen er ikke noe han kan velge å gjøre.

– Jeg kniper inn så mange minutter jeg kan om morgenen for å komme meg på jobb i rimelig tid så jeg ikke kommer hjem så sent, sier småbarnsfaren.

Han sier han «åpenbart» vil bruke bilen mer om bommen kommer der den er foreslått.

Har du tips om andre bom-saker? Kontakt TV 2s reporter!

Kritisk kommune

Forslaget om plassering av nye bomsnitt i Oslo og Akershus er sendt ut på høring til de berørte kommunene i Akershus, samt til Oslo kommune. Oppegård-ordfører Thomas Sjøvold (H) varsler kamp mot bomstasjonen i Rosenholmveien.

– Dette virker jo mildt sagt merkelig når intensjon med en innfartsparkering er å hindre at man kjører inn til byen. Det er jo også grunnen til at piggdekkavgiftssonen starter nord for avkjøringen, påpeker Sjøvold overfor TV 2.

– Det eneste vi kan gjøre i denne saken nå er å forsøke å påvirke de som skal ta avgjørelsen, fortsetter ordføreren.

Bensinbiler vil bli belastet med 20 kroner for å passere bygrensen utenom rushtiden. I rushen blir prisen 26 kroner.

Dieselbilister må betale henholdsvis 24 og 29 kroner, mens eiere av nullutslippsbiler slipper unna med å betale 5 kroner utenom rushen og 10 kroner i rushtiden.

DÅRLIG IDÉ: Oppegård-ordfører Thomas Sjøvold (H) vil flytte bomstasjonen til den andre siden av innfartsparkeringen. Foto: Jan Walbeck, Oppegård kommune
DÅRLIG IDÉ: Oppegård-ordfører Thomas Sjøvold (H) vil flytte bomstasjonen til den andre siden av innfartsparkeringen. Foto: Jan Walbeck, Oppegård kommune

Avgjøres før jul

Oppegård kommune vil flytte bomstasjonen nord for innkjøringen til parkeringsplassen. Dette vil imidlertid føre til at folk i Oslo må betale for å bruke innfartsparkeringen – som ligger i Oslo, påpeker samferdselsdirektør Thomas Tvedt.

Ved å plassere bomstasjonen på det foreslåtte stedet vil flere parkere bilen og bytte til buss eller tog lenger ute i Follo, er fylkeskommunens vurdering.

– Det kan tenkes at noen av dagens brukere vil velge å reise med bil hele veien, men det kan også tenkes at man vil få nye kollektivreisende blant dem som ikke ville fått P-plass med dagens ordning, skriver han i en epost til TV 2.

Det er ventet at Oslo bystyre og Akershus fylkesting vil fatte endelig beslutning om plassering av bomstasjonene i desember.

DET NYE BOM-KARTET: Den røde linjen viser bygrensesnittet, hvor det kommer enveis betaling inn mot Oslo. Den svarte linjen viser den eksisterende Osloringen, som får toveis betaling. Den grønne indre ringen representerer får også toveis betaling. Illustrasjon: Statens vegvesen/Google Maps
DET NYE BOM-KARTET: Den røde linjen viser bygrensesnittet, hvor det kommer enveis betaling inn mot Oslo. Den svarte linjen viser den eksisterende Osloringen, som får toveis betaling. Den grønne indre ringen representerer får også toveis betaling. Illustrasjon: Statens vegvesen/Google Maps
Lik TV 2 Nyhetene på Facebook