MELDER FRA: De siste ukene har Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fått flere henvendelser enn normalt om seksuell trakassering.
MELDER FRA: De siste ukene har Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fått flere henvendelser enn normalt om seksuell trakassering. Foto: Colourbox

– Svært krevende å varsle om trakassering

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil opprette egen nemd for å ivareta ofre for seksuell trakassering.

De siste ukene har hashtaggen #metoo spredt seg på sosiale medier over hele verden.

Kvinner og menn forteller åpent eller anonymt om hvordan de er blitt utsatt for overgrep eller seksuell trakassering – mange av dem på arbeidsplassen.

Også i Norge har mange valgt å dele sine opplevelser i sosiale medier, og kampanjen har ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) gjort at stadig flere melder inn saker til dem.

– MeToo-kampanjen har satt seksuell trakassering på dagsorden og det er veldig positivt. Å prate om det er viktig. Vi ser også at antall henvendelser fra folk som mener de har opplevd seksuell trakassering, har økt de siste ukene, sier likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) Hanne Bjurstrøm til TV 2.

Er du blitt utsatt for seksuell trakassering? Ta kontakt (du kan være anonym) med vår journalist.

Utenfor domstolen

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.
Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Foto: Åserud, Lise

I et brev til Barne- og likestillingsdepartementet ber nå LDO om at behandling av denne type saker skal skje utenfor domstolen, i en egen nemd.

– Vi ber departementet om å vurdere håndheving av forbudet mot seksuell trakassering utenfor domstolsapparatet. I dag er det slik at dersom man opplever seksuell trakassering, må saken behandles av domstol, men vi ser også at mange saker ikke når fram der. Vi mener det er nødvendig med et lavterskeltilbud, og at den nye diskrimineringsnemnda også kan behandle slike saker, sier Bjurstrøm.

Ombudet mener rettssikkerheten til de som blir utsatt for seksuelle trakassering er altfor svak, og ber om at det iverksettes tiltak.

«En kombinasjon av håndheving av forbudet i nemnda og konkrete tiltak for løsning på den enkelte arbeidsplass, vil kunne gi et mer effektivt vern og en bedre oppfolging av den som utsettes for seksuell trakassering», skriver LDO i brevet til departementet.

Bryst og rumpe = forbudte soner

Seksuell trakassering:

  • 4,7 prosent, 123.000 av yrkesaktive i Norge opplever seksuell trakassering på arbeidsplassen en gang eller med i måneden.
  • Unge kvinner er mest utsatt, hvor 14 prosent sier de har opplevd trakassering.

Professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo, Bente Træen, sier det kan være vanskelig å definere en klar grense for hva som er trakassering.

– Det er spesielt vanskelig å sette en konkret grense for hva som er lov og ikke lov, fordi opplevelse av å bli krenket er helt subjektiv. Det noen vil synes er helt innenfor, vil andre føle seg krenket av. Men alle har en barrière når noen kommer innenfor intimsonen. Det finnes ingen absolutt grense, men de aller flest vil oppleve, med mindre du har invitert noen til ditt mest intime, at det føles overskridende, sier Træen.

Fokus på seksuell trakassering i arbeidslivet mener hun er svært viktig. Og selv om det er vanskelig å sette konkrete regler sier hun at svært ofte er innlysende hva som er upassende oppførsel.

– Berøring av kropp på steder som er kodet seksuelt, som bryst og rumpe er klare tilfeller hvor man krysser grensen. Gravide kan oppleve det samme når folk bare tar på magen deres. Når man beveger seg i de sonene av kroppen, som er reservert for intim berøring, så vil det kunne oppleves som en krenkelse, sier Træen.

Redd for å miste jobben

I kjølevannet av Weinstein-skandalen i USA har det kommet frem at mange av kvinnene som er utsatt for overgrep har båret på dette i årevis. Træen sier det krever mye å tørre å si ifra – spesielt dersom trakasseringen skjer på arbeidsplassen.

– Går man på byen er det ikke sjeldent at slik skjer. Men der kan det faktisk være enklere å si ifra, be folk stikke eller si man ikke er interessert. Det er langt vanskeligere å si ifra når det er ujevn maktbalanse, spesielt i arbeidslivet. Den som er nederst på rangstigen blir engstelig for å si ifra, redd for å miste jobben, eller for å stenges jeg ute fra det gode selskap, sier Træen.

Hun tror mange bærer på opplevelser som burde vært rapportert.

– Det er mange måter å oppleve sanksjoner på, og det er er veldig krevende å si ifra. Man engster seg for konsekvensene. Det kan bli dårlig stemning, og mann er redd for å såre noen, sier Træen.

LDO ber også Barne- og likestillingsdepartementet om å opprette et hjelpetilbud til personer som blir utsatt for trakassering.

– Lavterskeltilbudet må selvsagt omfatte alle som utsettes for slik trakassering. Både menn og kvinner rammes av seksuell trakassering, men unge kvinner er særlig utsatt, sier Bjurstrøm.

De ønsker et apparat som kan ta tak i pågående saker, og midler til å sikre oppfølging og veiledning til virksomheter som har plikt til å forebygge at trakassering skjer.