Skjult kamera AVSLØRER SJOKKERENDE FUNN:

Elektrikere overså feil som kan være livsfarlige

SJEKK: Elektrikeren fra Elektro-Nytt så den farlige ledningen på badet, men tok den ikke på alvor.
SJEKK: Elektrikeren fra Elektro-Nytt så den farlige ledningen på badet, men tok den ikke på alvor. Foto: TV 2 hjelper deg
TV 2 hjelper deg (TV 2): Feil som kan gi livsfarlig støt og forårsake brann ble oversett da TV 2 hjelper deg testet elektrikere.

Å få sjekket det elektriske anlegget i boligen din kan være noe av det viktigste du gjør. Det er ditt ansvar å sørge for at anlegget er i orden, men for å få gjort det så trenger du en elektriker.

Men kan du være trygg på at de finner de farlige feilene?

TV 2 hjelper deg ønsket å finne dette ut, og resultatet er sjokkerende. Se innslaget torsdag klokken 20.30!

Vi fikk låne en tomannsbolig i Oslo på 120 kvadratmeter, med hele 23 elektriske feil fordelt over tre etasjer. Boligen hadde feil som i verste fall kan ta liv.

Vi bestilte elkontroll, også kalt elsjekk, fra fire forskjellige firmaer, for å se om de ville finne feilene. Dette var Abmas Elektro, Bravida, GK Elektro og Elektro-Nytt.

For å hjelpe til med å vurdere firmaenes innsats, har vi Johny Guldager som ekspert. Han har lang erfaring innen elektrikerfaget, og jobber til daglig i Infratek Elsikkerhet. De gjør myndighetskontroller for Hafslund nett.

– Falsk trygghet

Han plantet ut flere av feilene i boligen, og var i forkant krystallklar på hva han forventer av elektrikerne som skulle komme på besøk.

– Du skal forvente at du får en gjennomgang av den elektriske installasjonen din visuelt. At tingene er festet, og at det foretas målinger som gjør at det er jordforbindelser der det skal være jordforbindelser, sier han.

Og understreker:

– Hvis ikke kontrollen blir gjort riktig og godt nok, så er det litt falsk trygghet.

De elektriske feilene i boligen inkluderte blant annet følgende feil:

  • En løs og åpen ledning på badet med 240 volt
  • Kursene var for dårlig merket i sikringsskapet
  • Manglende deksel i sikringsskapet
  • Manglende jording flere steder
  • Flere løse stikkontakter
  • Lange gardiner inntil en panelovn på soverom
FARLIG: Denne åpne ledningen på badet kan være en fare for liv og helse.
FARLIG: Denne åpne ledningen på badet kan være en fare for liv og helse.

Den løse og åpne ledningen på badet var boligens mest alvorlige feil.

– Det er direkte berøringsfare, og en fare for liv og helse, sier Guldager.

Abmas Elektro:

Stilte med én elektriker, samt en veldig grundig lærling. De fant kjapt det manglende dekselet på sikringsskapet. De oppdaget også den åpne ledningen på badet. Som eneste selskap, isolerte de deretter kabelen. I tillegg finner de en ekstra feil på en stikkontakt, og de kommer med brannforebyggende tips.

De fant imidlertid kun én av totalt åtte feilene med jording. Panelovnen med gardinene på soverommet ble ikke kommentert.

Total tid på sjekk: 1 time, 30 minutter.
Resultat: Fant ni av 23 feil.

BRANNFARLIG: Gardiner inntil panelovn er en vanlig feil i norske hjem som kan være farlig. Ingen av de fire firmaene påpekte det på sin sjekk.
BRANNFARLIG: Gardiner inntil panelovn er en vanlig feil i norske hjem som kan være farlig. Ingen av de fire firmaene påpekte det på sin sjekk.

Firmaets svar: – Dette er ikke bra nok, og vi vil sette i gang tiltak for å bli bedre på å utføre elkontroller, sier de i en melding til TV 2 hjelper deg.

Bravida:

Fant tidlig manglende jording på en lampe, men overså de andre lampene med samme feil. De farlige kablene på badet ble kommentert, men ble hverken målt eller isolert. Det ble også her gitt brannforebyggende tips.

Elektrikeren kommenterte imidlertid ikke gardinene inntil panelovnen på soverommet.

Total tid på sjekk: 1 time, 5 minutter.
Resultat: Fant åtte av 23 feil.

Firmaets svar: – Jeg skulle gjerne ha sett at vi hadde funnet flere feil enn vi gjorde. Det synes vi i utgangspunktet er for dårlig, sier Tore S. Hansen, regiondirektør i Bravida.

Hansen påpeker at deres elektriker burde ha sjekket den farlige kabelen på badet, samt isolert den.

– Det er viktig å vite at denne kontrollen ikke er en fullstendig kontroll av det elektriske anlegget, men en brannforebyggende kontroll, påpeker Hansen.

GK Elektro:

Elektrikeren både kommenterte og målte den farlige ledningen på badet. Han anbefalte også en komfyrvakt på kjøkkenet.

Elektrikeren fant imidlertid kun én feil med manglende jording totalt.

Totalt tid på sjekk: 40 minutter.
Resultat: Fant seks av 23 feil.

Firmaets svar: – Elsikkerhet er veldig viktig, og jeg er glad for at TV 2 tar opp saken, sier Even Leira, administrerende direktør i GK Elektro.

Firmaet hevder likevel, som det eneste selskapet i denne testen, at det er forskjell på elsjekk og elkontroll. TV 2 hjelper deg ba om en elkontroll, men GK Elektro mener det var snakk om en elsjekk, som de mener er en enklere variant.

– Vi skulle gjerne ha funnet alle feilene. Selvfølgelig tar vi selvkritikk på at ikke alle feilene ble oppdaget, sier Leira.

På spørsmål om hvorfor deres elektriker kun fant én av åtte feil med jording, svarer han:

– Det er et skille på visuell sjekk og elkontroll, der man går inn i det elektriske anlegget.

– Så hvis man bestiller av dere, så får man et dårligere produkt enn fra de andre?

– Nei, vi kan også tilby elkontroll.

– Som var det vi bestilte.

– Det var det du forespurte, men det vi avklarte i bestillingen var helt klart en elsjekk.

– Vi skal heretter ikke gjøre muntlige avklaringer. Men vi er helt klare på hva som ble sagt. Det kan vi dokumentere.

– Hvordan kan dere dokumentere det?

– Vi sitter i et åpent kontorlandskap og diskuterer faglige saker hver dag.

– Det skjønte jeg ikke. Hvordan dokumenterer dere det dere sa til meg?

– Når vi sitter i åpent landskap, så dokumenterer vi henvendelser.

– På hvilken måte?

– Vi snakker fag.

– Men er det dokumentasjon?

– Ja, det er en dokumentasjon. Men som jeg sier: I fremtiden vil vi bekrefte i mye større grad, sier Leira.

GK Elektro påpeker at Infratek er en konkurrent. Det er de på gatebelysning, men forbrukere kan ikke bestille Infratek til å gjøre elektriker-jobber i hjemmet.

Elektro-Nytt:

Elektrikeren påpekte det manglende dekslet i sikringsskapet, og foretok også målinger der. Men på resten av sin sjekk i huset, tok han ikke med seg et måleapparat. På kjøkkenet tok han kun en visuell sjekk på få sekunder.

Elektrikeren påpekte at det var for mange skjøteledninger i boligen, og han oppdaget også de farlige kablene på badet, men omtalte de kun som «noen løse kabler» og foretok seg ingenting for å rette opp i feilen. Han oppdaget heller ikke feilene på soverommet.

Totalt tid på sjekk: 20 minutter (men fakturerte oss for to timers jobb)
Resultat: Fant fire av 23 feil.

Firmaets svar: – Dette var ikke i henhold til vår standard. Det må jeg innrømme. Det virker å være litt lettvint, og det må vi bare beklage. Det er ikke slik vi skal gjennomføre en elsjekk, sier Rune Kolbjørnsen, daglig leder i Elektro-Nytt.

– Vi har rutiner for hva som skal måles og hvilke ting som skal kontrolleres. Her er det helt klart en svikt i våre rutiner, sier han.

På spørsmål om hvorfor Elektro-Nytt fakturerte TV 2 hjelper deg for to timer, selv om elektrikeren kun var der i 20 minutter, svarer Kolbjørnsen slik:

– Det må jeg undersøke. Det skal ikke være sånn.

– Vår ekspert mener dette var en bortkastet kontroll som gir falsk trygghet. Er du enig i det?

– Jeg kan vel si at kontrollen virker litt mangelfull. I henhold til det skrivet jeg har sett, så har han jo noen avdekket noen av avvikene. Men den virker litt mangelfull, sier Kolbjørnsen.

Elektro-Nytt har valgt å ikke ta seg betalt for elkontrollen de utførte.

Se alle våre innslag — når du vil — på TV 2 Sumo!

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook