får advarsel fra helsetilsynet:

Fastlegen overså kreften fem ganger – kvinne døde

Kvinnen gikk til fastlegen sin fem ganger, men legen gjorde ikke undersøkelsene han burde. Legen har fått advarsel.
Kvinnen gikk til fastlegen sin fem ganger, men legen gjorde ikke undersøkelsene han burde. Legen har fått advarsel. Foto: Illustrasjonsbilde
Kvinnen var hos fastlegen fem ganger med magesmerter, vekttap og diaré. Det var først ved obduksjonen kreftsvulstene ble påvist.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kvinnen oppsøkte fastlegen sin flere ganger fordi hun hadde diaré og magesmerter, og hadde gått kraftig ned i vekt.

Men isteden for å gjøre grundige vurderinger og sende kvinnen videre, ble det skrevet ut antibiotika for urinveisinfeksjon, og denne behandlingen ble senere fornyet, skriver Helsetilsynet i sin rapport. De har vurdert forsvarligheten i legens vurderinger, og konkludert med at legen får advarsel.

Pasienten døde og det var først ved obduksjonen det viste seg at kvinnen hadde flere kreftsvulster i tykktarmen.

«Gjetning»

Statens helsetilsyn skriver i sin konklusjon at legen, som holder til på Vestlandet, var kjent med flere alvorlige symptomer hos pasienten. Helsetilsynet mener legen burde forstått alvoret. De skriver:

«Ved diaré og magesmerter som varer over tid skulle det vært tatt opp grundig sykehistorie, pasienten skulle vært undersøkt systematisk og henvisning til sykehus vurdert.»

De skriver videre at undersøkelsene var lite systematiske over tid, og mangelfulle for å utrede årsaken til pasientens vedvarende plager. Vurderingene av pasienten er i svært liten grad journalført, og bærer mer preg av gjetning enn vurderinger basert på systematisk sykehistorie og undersøkelser over tid.

I sitt svar til Helsetilsynet er legen i ettertid er opptatt av hva som kunne vært gjort annerledes, og at det var overraskende for legen at kvinnen døde av kreft.

  • Tlf/SMS/MMS: 02255
  • E-post: tips@tv2.no
  • Fra utlandet: +47 915 02255

Det til tross for at det kommer fram at pasienten kom tilbake gjentatte ganger med de samme plagene. Diaréen ble etterhvert kronisk, og magesmertene vedvarte.

Ved to legebesøk kan legen ikke dokumentere at pasientens mage er undersøkt i det hele tatt.

Plan om at alle skal sjekkes

Helsedirektoratet har foreslått å starte opp et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft. Planen er at alle over 55 skal sjekkes fra 2019.

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2018 bevilget penger i tråd med direktoratets forslag. Direktoratet avventer nå behandling av statsbudsjettet.

Tykk- og endetarmskreft er den nest hyppigste kreftformen blant kvinner og den tredje hyppigste kreftformen blant menn.

Til sammen fikk 4343 pasienter påvist tykk- og endetarmskreft i 2016, viser de ferske tallene fra kreftregistret.

Med dette som bakteppe mener Helsetilsynet at legen burde sørget for utredning.

Les også: Ja til masseundersøkelse av tarmkreft i Norge – Kan spare 200 liv årlig

– Be om vurdering fra andre

Gro Snortheimsmoen Bergfjord er pasient-og brukerombud i Rogaland. Hun kjenner ikke til denne saken, men sier de med jevne mellomrom får henvendelser fra pasienter som opplever de ikke blir tatt på alvor hos fastlegen. Hun sier pasienter kan be om fornyet vurdering.

– Til pasienter som opplever å ikke bli tatt på alvor når de oppsøker fastlegen grunnet langvarige smerter eller sykdomstegn, så orienterer vi dem om at de har rett til en fornyet vurdering hos en annen fastlege. Dette kan være nyttig enten det faktisk foreligger alvorlig sykdom eller ei, sier hun.

Hun sier en vurdering kan være nyttig også dersom en annen lege kommer til samme konklusjon som fastlegen. Det kan gjøre pasienter tryggere. I andre tilfeller kan føre til at pasienten blir henvist riktig sted.

– Det er ikke ukjent at pasienter forteller at de omsider ble henvist videre fordi det var en vikar for fastlegen som tolket de aktuelle symptomer på en annen måte enn deres egen fastlege, sier hun.

Får fortsette

Det var pasientens pårørende som etter dødsfallet tok kontakt med Fylkesmannen for å klage på behandlingen. De hevder kvinnen ga klart uttrykk for at noe var alvorlig galt, men at hun ikke ble tatt på alvor.

I Helsetilsynets konklusjon står det at legen «burde på grunn av pasientens vedvarende diaré og magesmerter ha utført rektaleksplorasjon, tatt prøver for å se etter blod i avføringen og målt blodprosenten med mer. Du burde videre tenkt på muligheten for tykktarmskreft, henvist til koloskopi eller lagt pasienten inn på sykehus for nødvendig utredning.»

Helsetilsynet mener behandling og oppfølging av pasienten var faglig uforsvarlig etter helsepersonelloven § 4, og legen har fått en advarsel.

Det innebærer at legen får fortsette i sin normale praksis, og det foreligger ingen plikt til å informere verken pasienter eller kommunen om konklusjonen.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook