FORBANNA: Ronny Bratsberg trygler Nav om en tilpasset bil, og har syv spesialistuttalelser på at han trenger det. Likevel fikk han nok en gang avslag på søknaden. Foto: Kjersti Johannessen/TV 2.
FORBANNA: Ronny Bratsberg trygler Nav om en tilpasset bil, og har syv spesialistuttalelser på at han trenger det. Likevel fikk han nok en gang avslag på søknaden. Foto: Kjersti Johannessen/TV 2.

NYTT AVSLAG PÅ SØKNAD OM BIL

NAV til Ronny i rullestol: «Du kan gå 20-100 meter. Da har du ikke sterkt begrenset gangfunksjon»

– Jeg lurer på hva slags medisinsk utdannelse de som jobber i Nav har, når de velger å overkjøre syv spesialistuttalelser.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 har tidligere fortalt historien om 50 år gamle Ronny Bratsberg som har havnet i rullestol etter en feilslått ryggoperasjon.

Han har diagnosen CRPS, som er et alvorlig smertesyndrom. Ronny sliter med spasmer og kramper og lever med smerter hele døgnet.

Han har flere ganger søkt Nav om en tilpasset bil, så han kan komme seg til sykehus, lege og fysioterapeut. Men han har bare fått nei fra Nav, og kona Elisabeth har måttet redusere sin stilling i helsevesenet for å kunne kjøre mannen når han trenger det.

Da TV 2 intervjuet Ronny i september hadde han sendt inn en ny søknad til Nav. I søknaden får han støtte fra fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut, nevrolog, ortoped, legen ved Sunnaas sykehus og Norges handikapforbund. Alle mente at Ronny var avhengig av bil, ikke minst for å unngå at han blir isolert hjemme. Ronny og Elisabeth bor øde til i Sør-Odal kommune i Hedmark. Det er ikke kollektivtilbud i nærheten.

Han håpet at søknaden om en tilpasset kassebil, klasse 2, denne gang ville gå igjennom. Men denne uken fikk han svaret. Det ble nok et knusende avslag, denne gang fra Nav Klageinstans Midt-Norge.

I avslaget skriver Nav blant annet at de har kommet til at hans gangfunksjon ikke er «sterkt begrenset». Det ble lagt vekt på at han har oppgitt at han kan gå 20-100 meter. De viser til tidligere avgjørelser i Trygderetten hvor en slik fysisk begrensing ikke har vært nok til å komme inn under definisjonen sterkt begrenset gangfunksjon.

Videre skriver Nav at de forstår at han lever med store smerter.

«Du trenger en større bil som har automatgir. Behovet for større vil med god beinplass og plass til utstyr er i seg selv ikke tilstrekkelig for å fylle vilkåret for å få støttet til spesialtilpasset kassebil».

Nav ber Ronny ta kontakt med Hjelpemiddelsentralen for å se på løfteanordninger, slik at rullestolen kan medbringes uten at det er nødvendig at den løftes inn og ut av bagasjerom. De skriver at han selv kan dekke transportbehovet på en hensiktsmessig måte ved bruk av vanlig bil med tilpasninger.

«Som uføretrygdet kan du ikke få tilskudd til kjøp av vanlig personbil, men har selv ansvaret for å finansiere hensiktsmessig personbil».

Ronny raser etter det nye avslaget.

– De kan umulig ha forstått hvor syk jeg er. Her velger de å overkjøre mange spesialistuttalelser. Jeg lurer på hva slags medisinsk utdannelse saksbehandlerne i Nav har når de velger å gjøre det, sier 50-åringen.

Han mener at noe må gjøres med regelverket, og at han er skuffet over hvordan systemet fungerer.

– Jeg inviterer Nav hjem til meg, så de kan se hvordan jeg har det og hvilke utfordringer vi lever med hver dag. Kanskje de ville vært i stand til å fatte en mer rettferdig beslutning etter et slikt besøk.

Anker saken videre

Ronny og hans advokat Hege Narmo i Indem advokatfirma vil anke saken til trygderetten.

– Regelverket er i utgangspunktet svært strengt og har i Ronnys tilfelle også blitt anvendt for strengt. Vi mener NAV ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til vår klients omfattende og spesielle smerteproblematikk, sier Narmo til TV 2.

Hun påpeker at NAV heller ikke har lagt vekt på at det skal lite bevegelse til for å utløste kraftige og langvarige spasmer.

Norges Handikapforbund, som har støttet Ronny i søknaden, er overrasket over at Ronny nok en gang fikk avslag.

– Det er viktig at Nav gjør en grundig helhetsvurdering av alle søknader de behandler, noe det ser ut som de ikke har gjort her, sier forbundsleder Arne Lein til TV 2.

Han mener det ser ut som Nav i stedet legger vekt på de delene av ekspertuttalelsene de trenger for å gi et avslag, og påpeker at det ikke er god saksbehandling.

– Vi håper ikke dette er en normal ting for NAV å gjøre, men vi frykter jo det verste når vi ser slikt.

Vil møte Ronny

Bente Kaldheim, avdelingsdirektør, Nav Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus sier til TV 2 at de godt forstår at Ronny er i en veldig krevende situasjon.

Hun sier Nav gjerne møter Ronny for å snakke om hva de kan tilby.

– Er det noe vi brenner for så er det å kunne hjelpe personer slik at de kan leve selvstendige og verdige liv. Det gjelder både for Ronny og andre med redusert funksjonsevne, sier Kaldheim.

Hun sier at Nav forsøker å strekke seg så langt som mulig, men når det gjelder bil, er regelverket strengt. Og det er politisk bestemt, understreker Kaldheim.

– Men her har en rekke eksperter uttalt seg om Ronnys helse og hans behov for bil. Likevel kommer det et nytt avslag?

– Vi har lest, vurdert og tatt hensyn til uttalelser fra fastlegen, legespesialisten, fysioterapeuten og andre fageksperter da vi behandlet søknaden og klagen hans, understreker Kaldheim.

Kan få hjelpemidler

Hun viser til at fastlegen i mars skrev at Ronny kunne gå 20-100 meter. I juni skrev han at Ronny trengte heis og rampe.

– Siden situasjonen var forverret så mye på så kort tid, ba vi om en ny vurdering fra en spesialist i nevrologi og andre fageksperter. Ingen av disse kunne bekrefte at situasjonen var forverret.

Dette svaret får Ronny til å reagere. Han viser TV 2 legeerklæringen som ble sendt Nav i august. Den er skrevet av en nevrolog ved Ahus, som viser til at Ronny har fortalt om økte smerter siden 2016. Han skriver videre at tilgang til en klasse 2-bil vil heve livskvaliteten, fordi han vil komme enklere ut og inn av bil og unngå situasjoner som forverrer smertene.

Kaldheim i Nav understreker at for å få en kassebil må man som hovedregel være avhengig av heis eller rampe for å kunne komme inn i bilen. Personer som har sterkt begrenset gangfunksjon kan også få kassebil dersom de må ha med seg en elektrisk rullestol.

– Det finnes flere muligheter for å få satt inn hjelpemidler som gjør det enklere å komme inn og ut av en vanlig bil. For eksempel kan det monteres utsvingbart bilsete og løfteheis for manuell rullestol. Vi mener at Ronny ved hjelp av spesialtilpassede hjelpemidler kan bruke en vanlig bil og vi møter han gjerne for å snakke om dette.

Hun sier at Ronny kan få vurdert alle forhold i saken på nytt ved å anke den videre til Tryderetten.

Ronny sier til TV 2 at han gleder seg til å møte Nav.

– Det er bare å ta kontakt. Jeg tar i mot!

Endringer i regelverket for støtte til bil:

Regelendringer på bilområdet fra 1. januar 2015 innebærer at det ikke lenger blir gitt tilskudd til kjøp av bil (gruppe 1) når formålet er å forhindre eller bryte en isolert tilværelse (dagliglivet). Motorkjøretøy i dagliglivet gis hvis man fyller vilkårene for en spesialtilpasset gruppe 2 bil (kassebil). Kilde: Nav