SJEKK: Fra 2014 innførte Finansdepartementet at de som blir sjekket i skattelistene skal få beskjed om hvem som har gjort det.
SJEKK: Fra 2014 innførte Finansdepartementet at de som blir sjekket i skattelistene skal få beskjed om hvem som har gjort det. Foto: Colourbox

Så mange sjekker hva «naboen» tjener

– Det er mange som har gode og legitime grunner til å sjekke opp andre, sier professor.

Fredag blir skattelistene offentliggjort, og det gir alle nordmenn over 16 år muligheten til å sjekke hva naboen, kollegaen, ekskjæresten eller sjefen tjener.

Kraftig nedgang

Frem til 2014 var skattelistene åpne for alle å søke i – uten at det ble registrert hvem som søkte på hvem.

Men for tre år siden strammet Finansdepartementet inn reglene, og det ble ikke lenger mulig å søke anonymt.

Dette var ifølge finansminister Siv Jensen for å verne om skatteyternes privatliv og for å hindre kommersiell utnyttelse av tallene.

– Mange opplever utlegging av opplysningene som ubehagelig og som et inngrep i sitt privatliv, sa finansminister Siv Jensen tilbake i 2014.

Dersom andre personer har valgt å søke deg opp får du et varsel etter at du selv har logget inn på Skatteetatens side.

Der får du opp informasjon om vedkommende navn, alder, postnummer og sted.

Der har resultert i en kraftig nedgang i hvor mange skattesøk som blir gjennomført hvert år, fra 16,5 millioner søk i 2013 til 1,6 millioner søk det siste året.

– I praksis nektes folk å søke

Professor ved Norges Handelshøyskole, Alexander Cappelen, er kritisk til innstrammingen.

– Jeg er veldig skeptisk til innstrammingene som ble gjort for noen år siden, som i praksis gjør at listene ikke er tilgjengelige. Når folk kan vite at du sjekker dem så vil de aller fleste av oss unngå å sjekke. Dette er en måte å nekte folk innsyn uten å faktisk nekte. Mitt inntrykk er at dagens regjering har vært skeptisk til listene i utgangspunktet, og sånn sett har de jo vært smarte, sier Cappelen.

Han mener skattelistene burde vært tilgjengelig for anonyme søk.

– Det er viktig, både for samfunnet og for å sikre folks forståelse av inntektsforskjellene vi har i landet. Det er viktig for demokratiet vårt og for enkeltindivider som skal ta valg basert på lik og riktig kunnskap om det norske samfunnet, sier han.

Nordmenns kunnskap om lønnsforskjeller og økonomiske ulikheter mener han er svak. Anonyme søk i skattelistene mener han kunne vært ett av flere hjelpmidler

– Det er mange med gode og legitime grunner til å sjekke, blant annet kvinner som vil og bør kunne sjekke om de tjener like mye som sine mannlige kolleger. Ja, anonyme søk gjør at folk kan snoke og det kan oppstå misunnelse, men det demokratiske prinsippet veier langt tyngre, sier Cappelen.

Se tabellen under for fullstendig oversikt over skattesøkene.