Olivia (11 mnd) og Thea (2) har samme dødelige sykdom – bare én av dem får medisin

Mandag avgjorde Beslutningsforum at medisinen Spinraza skal godkjennes til bruk i Norge, men de godtar ikke den skyhøye prisen. Mens prisforhandlingene foregår kan to år gamle Thea død.

Mandag formiddag gikk tiden like sakte for familien Johnsen og familien Fredheim. Ventingen var nesten ikke til å holde ut.Begge familiene satt i hvert sitt hjem og fulgte med på Nyhetskanalen med like høy puls. Begge håpet på den samme nyheten - nemlig at den livsforlengende medisinen Spinraza skulle bli godkjent.For i begge familiene kjemper en dødssyk datter. Thea Johnsen (2) og Olivia Fredheim (11 mnd) lider av den sjeldne muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA). En dødeli