#

2SITERT

Sjansene for at Veslemannen snart blir historie, har aldri vært større

Romsdalen  20171015.
NVE hever farenivået på Veslemannen til rødt, noe som innebærer «ekstrem rasfare»
Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
Romsdalen 20171015. NVE hever farenivået på Veslemannen til rødt, noe som innebærer «ekstrem rasfare» Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix Foto: Bøe, Torstein
HORGHEIM (TV 2): Det har ikke mangler på vittigheter rundt dramaet som utspiller seg i fjellet Mannen i Romsdalen. Sosiale medier og seriøse medier slår rundt seg med humoristiske ordspill av mer eller mindre erotisk karakter.

Det er lett å falle for fristelsen å bruke manndommen i karakteristikker av det standhaftige fjellpartiet. Men for de elleve beboerne under Mannen og Veslemannen, er dette så langt unna humor som det er mulig å komme. Det er alvor så det holder, og i ytterste konsekvens en kamp for på liv og død hver gang politiet banker på døra og beordrer evakuering fordi NVE har hevet til rødt nivå, og ekstrem rasfare rett utenfor husveggen.

Se direktebilder fra Mannen her.

Det hviler et stort ansvar på NVE som har startet overvåkning av fjellet og etablert et sinnrikt vanningssystem for å hjelpe naturens gang med å få så mye fart i Veslemannen at det store skredet vil komme. For det er NVE som har satt grensene for hva som er rødt farenivå og som gjør at politiet må iverksette evakuering. Med det kommer også de utallige spørsmålene om «når kommer raset?»

I oktober 2014 nærmest lovte sjefgeolog Lars Harald Blikra at raset ville kommer i løpet av natta. Det skjedde jo ikke og Blikra og NVE er langt mer forsiktige i sine prognoser nå.

For selv med avansert og tung overvåkning av fjellet, nedbør som gir fart i fjellet og ekstra vanning for å hjelpe på bevegelsen i den stupbratte fjellsiden, har Veslemannen hittil vist seg å være en nokså urokkelig fjellparti. Selv om fjellet har åpnet seg hele fire meter i øverst del siden målingene startet, står det som NVE kaller et «spir» i nederste del og stopper den komplette utglidningen. Og så lenge bevegelsene i den nedre delen av fjellpartiet er av mer begrenset omfang, blir det i sum vanskelig for NVE å anslå hvor lenge Veslemannen vil overleve.

Det mangler ikke på «eksperter» som kommer med mer eller mindre velmenende råd om hvordan bli kvitt Veslemannen. De fleste snakker om å bruke dynamitt for å sprenge ned fjellpartiet. NVE er mildt sagt uvillig til å ta i bruk sprengstoff og begrunner det med alt for stor grad av usikkerhet, risiko for mannskap, økonomi og kvaliteten på fjellet. I 2001 ble et fjellparti på størrelsen med Veslemannen sprengt bort i Sveits til den nette sum av 55 millioner kroner. Her ble det laget 180 borehull og brukt 19 tonn med sprengstoff. NVE vurderer det som alt for risikabelt å skal sende mannskap ned for å gjøre samme operasjonen i Romsdalen.

NVE tviholder på naturlige prosesser med nedbør og tilførsel av vann. Bevegelsene i fjellet har aldri vært større enn nå med en døgnhastighet på opp i 36 centimeter. Og aktiviteten i fjellet er stor, med elleve steinsprang bare sist natt – det siste så omfattende at Sivilforsvarets lytteposter konkluderte med at raset varte i hele fem minutter.

I morgen er det meldt store nedbørsmengder og mildvær i fjellet.

Sjansene for at Veslemannen snart blir historie, har aldri vært større.

Ingen andre enn de evakuerte ville satt større pris på å bli kvitt fjellpartiet som i årevis har truet livskvaliteten deres i den vakre Romsdalen.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook