Vil tvinge sykehusene til mer åpenhet:

Da nyfødte Solveig døde, la overlegen seg helt flat – nå hylles han for sin åpenhet

Helseminister Bent Høie vil at norske sykehus skal bli pålagt åpenhet ved tilfeller av alvorlig feilbehandling. Nå fremmer han et lovforslag til Stortinget.

Ifølge helseministeren har norske helsetjenester fortsatt har en lang vei å gå når det gjelder åpenhet og ærlighet om egne feil i møte med pasienter og pårørende.

Høie mener åpenhet er en forutsetning for at sykehusene skal lære av sine feil. Samtidig er helseministeren overbevist om at det er til stor hjelp for pasienter og pårørende å få vite hva som har skjedd.

– Min erfaring etter flere møter med pasienter og pårørende er at deres vilje og evne til å tilgi er ekstremt høy hvis de møter en lege og en helsetjeneste som er åpne, sier Høie.

Han viser blant annet til en historie fra Innlandet sykehus som fortelles i «Vårt lille land» her på TV 2 i kveld. En skjebnesvanger feilvurdering av den ansvarlige legen ved sykehuset gjorde at en jente fikk så store skader under fødselen at hun ikke var til å redde.

– En liten hjerneskade det skulle vi ha taklet, det hadde vi gledelig tatt med oss hjem igjen hvis vi hadde fått ha henne. Men vi fikk beskjed om at skadene var for store at det var ikke forenlig med noe liv, forteller moren Birgit Holen Skjelsvold i programmet.

– Åpne og ærlige om feilene

I «Vårt lille land» forteller både ekteparet og den ansvarlige overlegen Stian Westad om hendelsen og prosessen videre etter tragedien. Historien deres gjør inntrykk på helseminister Bent Høie.

– Det er utrolig sterkt å se to foreldre som har mistet ett barn som jo er det verste som man kan oppleve. Men det er en historie som fortelle veldig tydelig hvor viktig det er at helsetjenestene er åpne og ærlige om de feilene som skjer.

For helseministeren hyller måten legen møtte foreldrene Birgit og Olaf i etterkant av det som skjedde.

Overlege Westad tok nemlig alt ansvar i møte med foreldrene i etterkant.

– Det var veldig viktig for meg å formidle at Birgit og Olaf ikke skulle føle noe ansvar i det hele tatt for det som skjedde. Det var helt og holdent mitt ansvar, sier overlege Stian Vestad ved Innlandet sykehus.

MØTTE ÅPENHET: Birgit Holen Skjelsvold er glad for at de møtet leger som var åpne og ærlige om sine feil.
MØTTE ÅPENHET: Birgit Holen Skjelsvold er glad for at de møtet leger som var åpne og ærlige om sine feil. Foto: Frank Melhus/TV 2

Legen fikk ta imot deres neste barn

For ekteparet Holen Skjelsvold gjorde Westads åpenhet om egen feil at de i etterkant ba om at den samme han også skulle ta imot deres neste barn ett år senere.

– Det at de ville ha meg som lege ved neste svangerskap det var ... det var stort, sier en gråtkvalt overlege Stian Westad.

– Jeg tenker det er viktig å huske på det at. At alle gjør feil, sier mor Birgit Holen Skjelsvold.

Nytt lovforslag

Det er historier som denne gjør at helseministeren nå fremmer et forslag for Stortinget der sykehusene pålegges større åpenhet i de tilfellene der det er begått en alvorlig feil.

– Når det skjer alvorlige feil, så skal det tas kontakt med pasienten eller pårørende helst innen 10 dager for å snakke om det. Slik at ikke pasienter og pårørende ikke skal måtte gjøre det som i for stor grad har skjedd til nå, at de må oppdage dette selv og etterspør hva det var som faktisk skjedde, sier Høie.

For overlege Stian Westad har ærlighet og åpenhet blitt enda viktigere etter det som skjedde.

– Jeg synes jeg har sett for mange saker i media der pasient og pårørende i stedet for å bruke tiden på sorg i stedet må bruke tiden på å få fram sykehistorien. Hva var det som egentlig skjedde? Man føler at helsevesenet holder kortene litt tett til brystet. Sånn at man ikke kommer i gang med sorgprosessen, man må føre en kamp for å få vite sannheten. Sånn skal det ikke være. Jeg har tro på å være dønn ærlig, avslutter Westad.