Fredag la forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) fram regjeringens planer for fremtidens forsvar i Norge.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen har blitt mer krevende og mindre forutsigbar. Dette har konsekvenser for hvordan vi innretter Forsvaret, sa Søreide.

Vil øke tilstedeværelsen i Finnmark

Som en konsekvens vil regjeringen øke tilstedeværelsen i Finnmark. Dette vil blant annet innbære å etable en fullt oppsatt kavaleribataljon på Porsangmoen, skriver forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Med fast ansatte og vernepliktige betyr det cirka 400 personer, ifølge departementet.

Regjeringen foreslår også å styrke Heimevernet, og å samle Hærens og Heimevernets avdelinger i Finnmark under en felles ledelse.

Utvider førstegangstjenesten

Regjeringen vil også utvide førstegangstjenesten for høyere stillinger i Hæren.

For de stillingene som krever mest utdanning og kompetanse, foreslår regjeringen 16 måneders førstegangstjeneste.

Forsvaret er blant budsjettvinnerne i regjeringens forslag til 2018-budsjett, og får nærmere tre milliarder kroner ekstra. Rammene rundt langtidsplanen for forsvaret vil ikke bli utvidet.

– Ingen historisk satsning

Pål B. Nygaard er hovedtillitsvalgt for Hæren i Norges Offiserforbund. Han er ikke imponert over Søreides plan.

– Retorikken til regjeringen fortsetter med uforminsket styrke. Man snakker om historisk satsning, men det man legger frem i dag er ingen historisk satsning, mener Nygaard.

– Man skyver på alt av materiellprosjekter med få, hederlige unntak, sier han til TV 2.