Høyesterett i australske Queensland avgjorde mandag at en usendt tekstmelding teller som et testamente, melder BBC.

I oktober i fjor begikk 54 år gamle Mark Nichol selvmord, bare dager etter at kona Julie Nichol (52) angivelig dro tilbake til ekskjæresten.

På 54-åringens mobil ble det funnet en usendt tekstmelding, som trolig skulle bli sendt til sendt til Nichols bror, Dave.

I meldingen står det at Nichol ønsker å gi alt han har til Dave og nevøen Jack, mens Julie ikke skulle få noe.

Den usendte tekstmeldingen bar preg av å være et utkast, og var formulert slik:

«Dave Nick og Jack kan ta alt jeg har hus og sparepenger, legg asken min i bakhagen med Trish Julie kan ta tingene sine hun er ok dratt tilbake til eksen IGJEN jeg er ødelagt. Litt penger bak TV og litt i banken kode på bankkort 10/10/2016 Mitt testamente».

STORT SAVN: Anthony Nichol har lagt ut dette bildet av faren på Facebook, med meldingen «Savner deg, pappa». Foto: Anthony Nichol/Facebook
STORT SAVN: Anthony Nichol har lagt ut dette bildet av faren på Facebook, med meldingen «Savner deg, pappa». Foto: Anthony Nichol/Facebook

Kona ville ha alt

Det var Julie som tok saken til retten. Hun mente at hun er berettiget alt mannen etterlot seg.

– Han kunne ha sendt meldingen hvis han mente at den skulle være gyldig, argumenterte Julie i retten.

Marks sønn Anthony Nichols fortalte i retten at faren var en spøkefugl, og at tekstmeldingen var sarkastisk.

– Hvis du kjente faren min, var ikke det hans siste ønske og testamente. Det var han som var sarkastisk. Det var ikke ønsker, det var sarkasme, sa han.

Kona tok saken til retten

Myndighetene i Queensland skriver på sine nettsider at hvis en person dør i Queensland uten å ha etterlatt seg et godkjent testament, er det deres nærmeste, gjerne ektefelle, som får råderett over personens arv.

I RETTEN: Advokat John Christian Elden sier at arvinger ikke kan tvinges til å følge en tekstmeldinger.
I RETTEN: Advokat John Christian Elden sier at arvinger ikke kan tvinges til å følge en tekstmeldinger. Foto: Scanpix

For at testamentet skal bli erklært gyldig, må det være signert av to vitner over 18 år.

Høyesterettsadvokat John Christian Elden (50) sier til TV 2 at Norge har svært strenge regler for testamenter.

– Dette har sammenheng med at vi har en arvelov som foretar en fordeling av arven mellom nære familiemedlemmer dersom ikke annet er bestemt ved gyldig testament, sier han.

Former må følges

– I Norge skal det være et skriftlig dokument med to testamentsvitner. Unntaksvis kan det gjøres muntlig, men også da med minst to vitner, og det må snarest mulig bekreftes skriftlig. Er ikke disse formene fulgt, er det ikke gyldig, sier Elden, og legger til at arvinger ikke kan tvinges til å følge en tekstmelding.

– Det er ikke til hinder for at arvinger kan velge å følge en sms eller annet som siste vilje, men de kan ikke tvinges til det, avslutter han.

Visste hva han gjorde

Nichols kone mente at den usendte tekstmeldingen burde bli erklært ugyldig fordi den aldri ble sendt.

Høyesterettdommer Susan Brown mener derimot at tekstmeldingen teller som et testamente.

I retten uttalte hun at siden det står «mitt testamente» i meldingen, visste Nichol hva han gjorde.

– Referansen til dette huset, sparepengene og hans spesifikasjoner om at søker (Julie, journ.anm) kunne ta sine egne ting, indikerer at han var klar over tingenes tilstand, og omfanget av sin eiendom, som var relativt liten, uttalte hun i retten.

Turbulent forhold

Dommer Brown uttalte også at hun forstod det slik at Nichol ikke hadde kontakt med sønnen sin, og at han og kona hadde hatt et turbulent forhold.

– Avdøde og søker hadde vanskeligheter i forholdet, og hadde skilt lag en rekke ganger for korte perioder, senest bare dager før avdøde begikk selvmord, sa hun.