Regjeringen legger opp til skatte- og avgiftslettelser på tre milliarder kroner i 2018-budsjettet.

Samtidig er det andre poster som får smake sparekniven.

Siv Jensen og co. legger opp til å stramme inn dagpengeordningen, altså trygden man får når man mister jobben.

I dag kan NAV enten ta utgangspunkt i siste års, eller siste tre års inntekt når de beregner hvor mye trygd en arbeidsledig skal få. Hvis regjeringa får viljen si, skal NAV kun ta utgangspunkt i inntekten i siste kalenderår.

På kort sikt vil forslaget kunne spare staten for rundt 300 millioner – på lang sikt kan tallet bli mer enn dobbelt så stort.

Opposisjonen sier nei

Både opposisjonen og fagbevegelsen er svært kritiske til forslaget.

– Hverdagen for arbeidsledige vil bli enda tøffere, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– De som har minst fra før, og som har det dårligste utgangspunktet for å komme seg ut i arbeid, får en enda vanskeligere situasjon, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

Ap-nestleder Hadia Tajik.
Ap-nestleder Hadia Tajik. Foto: NTB Scanpix

Spørsmålet nå er om regjeringen klarer å få flertall for forslaget i Stortinget.

KrF er kritiske til innstrammingen.

– Vi frykter dette vil bety at flere mennesker kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi tror ikke at dette nødvendigvis fører at flere kommer ut i arbeid, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

– Smålig og usosialt

Ei heller fagbevegelsen ser positivt på forslaget om å skjerpe inn dagpenge-regelverket.

– Det er et veldig smålig og usosialt kutt. Dette rammer de som står svakest og som er mest sårbare i samfunnet. Det synes jeg er skammelig, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Foto: NTB Scanpix

Siv Jensen begrunner forslaget slik:

– Grunnen til at vi gjør endringer i regelverket, handler om at man skal ha en bedre tilknytning til arbeidslivet. Du skal ha opptjent rettigheter det siste kalenderåret for å få dagpenger. I tillegg styrker vi grunnlaget ved at vi inkluderer fravær på grunn syke barn eller egen sykdom, sier hun.

Ingen mister støtten nå

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) understreker at ingen som i dag har dagpenger vil miste ordningen fordi et eventuelt nytt regelverk først vil tre i kraft 1. januar 2018.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H).
Arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Foto: NTB Scanpix

– Vi vil styrke arbeidslinja ved å sørge for at de som går på dagpenger har en tettere tilknytning til arbeidslivet, sier hun.

LO-lederen betegner forslaget som overraskende.

– Jeg hadde ønsket meg at regjeringspartiene fortalte om dette i valgkampen. Da tror jeg nok at mange velgere hadde tenkt seg nøye om.