I dag legger Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 frem for Stortinget. Det skjer kl 10, og kl 12.30 holder finansminister Siv Jensen pressekonferanse.

Det er knyttet ekstra stor spenning til hvilket nivå regjeringen vil legges seg på når det gjelder bruk av oljepenger.

I løpet av Solberg-regjeringens fire år har oljepengebruken økt med 96,3 milliarder kroner, skriver E24. Dette har de måttet tåle sterk kritikk for.

– Regjeringen bør i statsbudsjettet for 2018 ha tatt innover seg at en oljepengebruk mekanisk lik handlingsregelens 3 prosent hvert år ikke lenger er ansvarlig, sier førsteamanuensis Torfinn Harding ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole til høyskolens nettsider.

Følg vår direkteoppdatering her!

Det har de siste ukene kommet flere lekkasjer om hva vi kan vente oss når budsjettforslaget legges frem.

 • Kulturmomsen øker fra 10 til 12 prosent. Dette vil blant annet ramme kinobilletter og andre liknende tilbud.
 • Det vil bli presentert en pakke for yrkesfag på 65 millioner kroner. Det melder NTB. 13,6 millioner kroner skal brukes til rekrutteringsarbeid og til videreutvikling av digitale verktøy.
 • Regjeringen vil foreslå å fjerne skatteklasse 2. Skatteklasse 2 gir gunstigere beskatning for familier der den ene parten har lavere inntekt, og den skal ifølge TV 2s kilder fjernes for å fremme integrering.
 • Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret, fotalte Erna Solberg til Dagbladet allerede i august. Dette sikret høyere beredskap og et mer langsiktig vedlikeholdsarbeid med flåten.
 • Regjeringen legger inn en vektkomponent i pris- og avgiftsfastsettelse. Tesla er den eneste elbilen på det norske markedet som er så tung at den rammes av den nye avgiften. De tyngste Teslaene får dermed et prispåslag på opptil 70.000 kroner. De letteste modellene blir 7000 kroner dyrere. Alle de andre insentivene for elbiler blir videreført i budsjettet.
 • Kunnskapsministeren kallet onsdag inn til krisemøte etter flere alvorlige voldsepisoder i Osloskolen den siste tiden. I neste års statsbudsjett lover regjeringen 30 millioner kroner ekstra til politiet for å stoppe skolevolden.
 • Drøyt 2,7 milliarder kroner til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i Oslo. Det fortalte helseminister Bent Høie (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) til TV 2.
 • Regjeringen vil øke bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet med 18 millioner i neste års statsbudsjett, slik at det kan innføres over hele landet fra 2019. 1500 nordmenn dør av tarmkreft i Norge hvert år, skriver NTB. I forslaget til programmet heter det at alle 55-åringer skal kalles inn til screening. Undersøkelsen skal utføres annethvert år i ti år.
 • Låneordningen for kjøp av skip fra norske verft når disse skal brukes i Norge skal utvides. Låne- og garantiramme på 10 milliarder kroner i 2018, meldte NTB i august.
 • 87 millioner kroner til sikring av Forsvarets bygninger samt infrastruktur som fiberkabler. – Pengene skal brukes til gjerder, alarmsystemer og adgangskontroll eller sikring av fiberkabler, sa forsvarsministeren til NRK i september.
 • 30 millioner kroner til innovasjonsprogrammet «DemoHav» for å støtte nye prosjekter i marine og maritime bedrifter.
 • Støtten til skogbevaring, det såkalte regnskogfondet, økes med 42 millioner kroner til 3 milliarder kroner.
 • 9,4 millioner kroner skal settes av for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret.