I reportasjen som ble publisert 28. september gjengir TV 2 bekymringer fra PST om russisk spionasje på norsk jord.

Metodene som de russiske etterretningstjenestene har tatt i bruk, er at de forsøker å presse nordmenn til å spionere på sine egne arbeidsgivere.

– Vi har fått rapportert flere tilfeller av personer som har en tilhørighet til Russland i utgangspunktet. Det kan være at de tidligere har bodd i Russland, eller at de har russisk ektefelle. Og hvor man har brukt press for å få dem til å innhente eller rapportere fra en virksomhet de arbeider i, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland til TV 2.

Skarpe anklager

Reportasjen falt tydelig ikke i god jord blant russiske myndighetspersoner. 2. oktober la den russiske ambassaden i Norge ut en melding på Facebook der PST ble beskyldt for å fare med løgn.

«Vi skjønner hva slike innkast er motivert med. Spesialtjenestene må tiltrekke seg oppmerksomhet i forkant av dannelse av en ny regjering, gjennomgang av budsjett og endringer i lovverket for å tildele dem ekstra fullmakter», het det blant annet i Facebook-meldingen.

Ambassaden uttrykte også bekymring for hva slike oppslag kan bety for samarbeidet mellom de to landene.

UD melder seg på

Tirsdag dukket det opp en ny post på ambassadens Facebook, hvor TV 2 anklages for å drive med propaganda. Innlegget er opprinnelig publisert på Facebook-siden til Russlands utenriksdepartement under ledelse av landets innflytelsesrike utenriksminister Sergej Lavrov.

TV 2s reportasje stemples som falsk.

«Dette er ikke profesjonell journalistikk, men en rapport som vil få sin fortjente plass i folden av tredjerangs propaganda som såkalte nyhetsorganisasjoner kappes om å publisere», heter det i teksten.

«Ved å sitere PST anklager TV 2-reportere Russlands hemmelige tjenester for å ta del i hittil ukjente aktiviteter i Norge. De bidrar til en atmosfære av generell frykt ved å hevde at russiske spioner bruker både konvensjonelle metoder og internett», heter det blant annet.

«Vi mener slike falske historier bare forsterker mistroen og antipatien i det russisk-norske forholdet. (...) Vi forlanger at det tar slutt på grunnløse påstander mot Russland, og ber TV 2 innstendig om å vende tilbake til profesjonell og balansert journalistikk når man dekker temaer som har med Russland å gjøre», skriver Utenriksdepartementet.

Åpne kilder

TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække synes russisk UD tar vel hardt i når det gjelder ordbruk og beskyldninger.

– TV 2 driver selvsagt ikke propaganda, men har laget en ordinær journalistisk reportasje, sier Solbrække.

– TV 2 har gjort et intervju med PST-sjefen, det er ingen skjulte kilder – og den russiske ambassaden ble tilbudt samtidig imøtegåelse samme dag. Dette valgte ambassaden å avslå, understreker nyhetsredaktøren.