– En god søskenrelasjon kan være den viktigste relasjonen du har hele livet ditt, sier barnepsykolog Margrethe Brun Hansen til Danmarks Radio.

Alle som har vokst opp med søsken husker nok krangling og sjalusi, men i takt med årene setter man gjerne mer og mer pris på søsken.

... og dét bør vi ifølge den danske barnepsykologen gjøre.

– Søsken følger oss på godt og vondt, og er etter all sannsynlighet den relasjonen i livet vårt som kommer til å vare lengst, sier hun.

Følger søsken på TV

Brun Hansen og barnepsykolog Grethe Krag-Müller er med i Danmarks Radio-programmet «Søsknenes hemmelige verden», hvor fem søskenbarn i alderen tre til åtte år blir fulgt i ti dager.

LÆRER OM LIVET: Barnepsykologen ber foreldre gå foran som gode eksempler for å gjøre søskenrelasjoner bedre. Illustrasjonsfoto: Colourbox
LÆRER OM LIVET: Barnepsykologen ber foreldre gå foran som gode eksempler for å gjøre søskenrelasjoner bedre. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er i forbindelse med dette at hun forteller om viktigheten med søsken.

– Ingen andre relasjoner har vi med oss gjennom livet i så mange år. Våre søsken er rett og slett våre livsvitner. De har vært med hele veien, og det har en stor betydning, sier hun til nettstedet.

Hun forklarer at søsken har stor betydning for både barns personlighetsutvikling, sosiale utvikling og for deres oppfattelse av seg selv.

Dette gjør at relasjonen søsknene imellom får stor betydning for hvilke roller og reaksjonsmønstre vi tillegger oss senere i livet.

Foreldre må gi plass

Brun Hansen mener at det er viktig som forelder å gi barnas søskenrelasjoner de beste betingelser.

– Det er viktig at foreldrene går foran og lærer barna å vise respekt for forskjelligheter, gi plass til både de sensitive, de aktive, de som liker sport og de som liker frimerker, og ikke bare gi plass, men anerkjenne forskjellighetene som en styrke, sier Brun Hansen.

Hun mener at familien er som et minisamfunn som rommer både konflikter, kjærlighet, sosiale relasjoner og store forskjeller.

– Det å vokse opp med de forskjellene ruster faktisk barna godt til voksenlivet, sier hun.