Den store hannulven ble felt i Stange kommune i Hedmark, rundt klokken 13.30 onsdag.

Det bekrefter Geir Magnar Lillehov som er leder i fellingslaget til TV 2.

Ulven er den første som er skutt under lisensfellingen utenfor ulvesonen, som regjeringen har tillatt.

– Dette er så vidt jeg vet den første ulven som er skutt, sier Lillehov til TV 2.

Til sammen er det bestemt at 26 ulver i Norge kan skytes denne vinteren. Ifølge SSB er det 100 år siden det er felt så mange som 26 ulv i Norge.

Det var Hamar Arbeiderblad, som først meldte om saken. Det skal være to ulver i regionen. Disse skal ha tatt endel sau i Stange og Romedal i september.

Stortinget har vedtatt et avgrenset forvaltningsområde hvor det skal være ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen. Området omfatter deler av Hedmark og Akershus og hele Oslo og Østfold. Innenfor området er det et mål å ha fire til seks ungekull hvert år, hvorav tre helnorske.

Utenfor ulvesonen er det disse områdene som har fått fellingstillatelse:

• Region 4 og 5 (Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark): Vedtak om lisensfelling av inntil 12 ulv, slik viltnemndene ba om.

• Region 3 (Oppland): Inntil 7 ulv

• Region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal): inntil 2 ulv

• Region 1 (Vest-Norge) var det allerede fattet vedtak om tidligere: inntil 3 ulv

• Region 2 (Sør-Norge): inntil 2 ulv