Matkontrollen har sendt inn prøver av norskprodusert laks til laboratorieanalyse. Resultatene viser at omega-3-nivået i oppdrettslaksen har minket betraktelig de siste ti årene.

SE MATKONTROLLEN PÅ TV 2 TORSDAGER KL. 20!

Halvert på ti år

Lisbeth Dahl ved Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) forsker på næringsstoffer i sjømat. Hun forteller til Matkontrollen at det er mindre marint omega-3 i dagens oppdrettslaks enn det var tidligere.

– Hvis du skal få i deg like mye marint omega-3 som du fikk i deg for ti år siden, så må du spise mer laks i dag. Mengden marint omega-3 i oppdrettslaksen er halvert på ti år, forteller Dahl.

Solveig Barstad på besøk hos Blom Fiskeoppdrett i Øygarden. Foto: Matkontrollen.
Solveig Barstad på besøk hos Blom Fiskeoppdrett i Øygarden. Foto: Matkontrollen.

Dahl har sett nærmere på resultatene av Matkontrollens lakseprøver. Tallene samsvarer godt med tall fra NIFES.

– I snitt inneholder 100 gram fisk 2,1 gram marint omega-3. Det er mye, selv om det har blitt redusert, forteller Dahl.

Matkontrollens prøver viser at økologisk laks og villaks inneholder mest marint omega-3.

Dahl mener likevel at man må ta flere prøver for å kunne konstatere dette.

Fôret har skylda

Oppdrettslaksen inneholder nå mer vegetabilsk omega-3, og mindre omega-3 fra fisk. Dette er fordi store deler av dagens laksefôr er plantebasert.

– Det har vært en stor endring siden årtusenskiftet, der man har gått fra rundt 70 prosent marine råvarer i fôret og ned til omtrent 30 prosent i dag, forteller Nini Sissener som forsker på fôr hos atlantisk oppdrettslaks.

Dette er fôret vanlig oppdrettslaks får. Nå inneholder det kun 30 % marine råvarer, noe som påvirker innholdet av marint omega-3 i laksen. Foto: Matkontrollen.
Dette er fôret vanlig oppdrettslaks får. Nå inneholder det kun 30 % marine råvarer, noe som påvirker innholdet av marint omega-3 i laksen. Foto: Matkontrollen.

Sissener forklarer til Matkontrollen at det er mindre marine råvarer i fôret fordi det har vært en enorm økning i produksjon av oppdrettsfisk.

– Litt forenklet kan du si at det rett og slett ikke er nok fisk i havet til å bruke like mange marine råvarer i fôret som det man gjorde tidligere, sier Sissener.

I følge NIFES er det den marine omega-3-en fra fisk som er mest effektiv for å forebygge hjerte- og karsykdom. Dette er fordi vegetabilsk omega-3 må omdannes i kroppen for å ha samme effekt. Derfor anbefales det å spise fet fisk som inneholder marint omega-3.

Fortsatt sunt med laks

Sissener sier at det likevel alltid vil være litt omega-3 i oppdrettslaksen.

Matkontrollen besøker Blom Fiskeoppdrett i denne ukas program. Foto: Matkontrollen.
Matkontrollen besøker Blom Fiskeoppdrett i denne ukas program. Foto: Matkontrollen.

– Forskningen vår har vist at laksen selv har et behov for disse fettsyrene for å opprettholde normal vekst og god helse, og da må man putte nok marint omega-3 i fôret til at laksen får dekt sitt behov, sier Sissener til Matkontrollen.

Lisbeth Dahl understreker at laksen fortsatt inneholder mye marint omega-3.

– Ved å spise en porsjon med laks, får du i deg nok marint omega-3 til å dekke behovet for fem til syv dager, sier Dahl.