– De siste to månedene har vi hatt mange sammenfallende tilfeller som er veldig uheldig. Hovedårsaken til dette er nok primært at vi har mye gammelt utstyr som har feilet, og det har tilfeldigvis hendt samtidig, forklarte Bjørn Kristiansen, konserndirektør for kunde og trafikk i Bane Nor på Nyhetskanalen fredag ettermiddag.

Kristiansen trakk fram Kongsvingerbanen som et eksempel på en strekning med utdatert infrastruktur. Kjøreledningen er fra 1951, det året kong Harald fylte 14 år og biler var rasjonert i Norge.

– Men det tar forferdelig lang tid å bytte. Det er ikke gjort over natten, det tar mange år, sier Kristiansen.

Store forsinkelser

Han understreker at både NSB og Bane Nor jobber «ekstremt hardt» for å få til god punktlighet på norsk jernbane. Men den siste tiden har passasjerenes tålmodighet blitt satt på prøve.

STRAM KAR: Daværende prins Harald fotografert på Skaugum i 1951, det året kjøreledningen på Kongsvingerbanen ble satt opp. NTB arkiv / Scanpix
STRAM KAR: Daværende prins Harald fotografert på Skaugum i 1951, det året kjøreledningen på Kongsvingerbanen ble satt opp. NTB arkiv / Scanpix

Også NSB er bekymret over situasjonen. Etter en høst med massive forsinkelser på togstrekningene på Østlandet, sier NSBs konsernsjef Geir Isaksen at han er svært frustrert på vegne av selskapets togkunder.

– Mange feil på signalanlegg og strømforsyning gjør at punktligheten i august og september for våre passasjertog er på det laveste nivået på flere år. Vi har hatt dipp i punktligheten før, men nå synes vi det har fått en slik dimensjon at vi ønsker å sette dette tydeligere på dagsordenen, sa Isaksen under en pressekonferanse fredag.

Feil prioritering

Bane Nor peker på at selv med mange forsinkelser og innstillinger i august, er punktligheten hittil i år på 91,1 prosent. Men på de hardest rammede strekningene, Stabekk-Ski og Stabekk-Moss, har punktligheten vært nede i rundt 70 prosent. For Østlandsområdet sett under ett ligger punktligheten på 83, 3 prosent, viser tall fra NSB.

Isaksen er tydelig på at det ikke er Bane Nor, men politikerne, som har hovedansvaret for situasjonen.

Han mener nye utbygginger har fått for stor plass på bekostning av vedlikehold i gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP), den gjeldende planen i ti-tolv år fremover for transport og samferdselsprosjekter i Norge, og oppfordrer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til å gjøre omprioriteringer i NTP til fordel for vedlikehold.

– Folk må komme seg på jobb

Willy Franzen i Pendlerforeningen Follo og Østfold sier til Nyhetskanalen at det samme har blitt sagt i 40 år.

– Det skal ingen ting til før ting stopper i Norge. Vi ønsker ikke å ha det sånn. Pendlerne skal fram til jobben sin og komme hjem igjen til riktig tid, og der er det noe som ikke stemmer, sier Franzen.

(TV 2/NTB)