For første gang på over 80 år er en ny rotteart blitt oppdaget på Salomonøyene i Stillehavet.

I den siste utgaven av Journal Mammalogy beskriver forsker Tyrone Lavery gnagerens hale som lang, hårløs og skjellete. I likhet med store bakbein og buede klør, er også halen et viktig redskap for rotta, som lever i tretoppene på øya Vangunu. National Geographic skriver at lokalbefolkningen har fortalt forskere om store rotter i tretoppene i mer enn 20 år, men at ingen tidligere har klart å bevise at de faktisk eksisterer.

Beryktet kjemperotte

Men i november 2015 kom det store vendepunktet.

Noen tømmerhuggere felte et ni meter høyt tre på øya, og en en rotte falt ned sammen med treet. Rotta overlevde ikke fallet, men levningene ble fraktet til Australia.

Tyrone Lavery ved The Field Museum i Chicago har lett etter kjemperota siden 2010. Da han besøkte Salomonøyene, hørte han rykter om en stor rotte, kalt vika, som lever i trærne, og som bruker tennene til å åpne kokosnøtter.

Årene gikk uten at Lavery fant noen kjemperotte, og forskeren hadde derfor begynt å sette spørsmålstegn ved om arten virkelig eksisterte. Men da han undersøkte levningene, forstod forskeren at han var i ferd med å gjøre en oppdagelse.

– Det er bare åtte kjente rottearter på Salomonøyene. Ved å se på hodeskallen, kunne jeg utelukke en rekke arter med en gang, sier han i en uttalelse på museets hjemmeside.

Ny art

Etter å ha sammenlignet DNA-prøver, kunne han slå fast at det dreide seg om en helt ny rart. Lavroy ga arten navnet Uromys vika, etter det lokale navnet på rotta.

En vika-rotte kan veie opptil én kilo, og inkludert halen kan den være nesten en halvmeter lang. Selv om det ikke er bevist at de kan tygge kokosnøtter slik at de sprekker, har de en forkjærlighet for å tygge sirkulære hull i nøtter, ifølge museet.

Til tross for at rottearten nettopp er oppdaget, vil den etter alt å dømme bli klassifisert som «kritisk truet» på grunn av sin sjeldenhet, og at skogen hvor den lever er i ferd med å bli hugget ned. På grunn av sin isolerte plassering har Salomonøyene mange dyr som ikke finnes andre steder i verden.