Tross DNA-bevis ble Oslo-mann frikjent for seksuelle overgrep mot barn under 14 år

I tingretten ble Oslo-mannen dømt til 6 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn under 14 år. I lagmannsretten ble han frifunnet. Hvordan er det mulig, får vi aldri vite.

Onsdag kom dommen i ankesaken hvor en mann i 2008 kjøpte en 13 år gammel jente fra Thailand, tok henne med på ferie og gjorde henne gravid.

Til tross for at det er bevist gjennom DNA-testing at jenta bare var 13 år da hun fødte barnet, frikjente lagmannsretten mannen for seksuelle overgrep mot barn under 14 år.

Lav dom

Etter å ha anket dommen fra tingretten, ble mannen dømt til ett år og ni måneder i fengsel i Borgarting lagmannsrett onsdag.

Dommen er betydelig lavere enn i tingretten hvor mannen ble dømt til seks års fengsel.

Hvorfor dommen ble så lav i lagmannsretten vites ikke.

– Det fremstår litt ulogisk, men sånn er systemet, sier statsadvokat ved Oslo Tingrett, Asbjørg Lykken.

Juryen i lagmannsretten gir ikke en begrunnelse når de besvarer skyldsspørsmålet. Dermed får man heller ikke vite hvorfor mannen ble frifunnet på punktet som omhandler seksuelle overgrep mot barn under 14 år, når det er bevist at jenta var 13 år da hun fødte hans datter.

– Juryordningen er som den er per i dag, og det må vi bare forholde oss til. Men det er klart det hadde vært enklere å få en begrunnelse for hvorfor juryen mener som den gjør.

Kjøpt fri

Det hele startet nyttårsaften 2008. Den da 13 år gamle jenta hadde da sin første arbeidsdag i en bar hvor den 27 år gamle mannen var kunde.

Nordmannen kjøpte jenta fri fra baren for at hun skulle bli med han på ferie. Dette kostet han omtrent 70 kroner per dag.

– Han betalte for meg i baren, og etterpå hadde han sex med meg, forteller jenta til TV 2.

Det var på denne ferien at jenta ble gravid. Nordmannen ville at hun skulle ta abort, men det gjorde jenta ikke.

Har det tøft

Jenta har i dag ikke råd til å bo sammen med sine to barn hele året. Hun må i perioder jobbe på en bar på øya Koh Samui hvor hun selger kroppen sin til turister.

Hun håper at en rettskraftig dom vil gi henne en erstatning som bidrar til å gi henne et bedre liv.

– Jeg håper bare at barnet mitt får en god fremtid. At hun kan gå på videregående og at hun får en fin fremtid, sier hun.