TIL KRIG MOT NØYTRALE SNUSPAKKER: Swedish Match-advokat Morten Goller forbereder sitt innledningsforedrag. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2
TIL KRIG MOT NØYTRALE SNUSPAKKER: Swedish Match-advokat Morten Goller forbereder sitt innledningsforedrag. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

Snus-krangel i retten: – Som å uttale seg om lettøl basert på forskning om sprit

OSLO TINGHUS (TV 2): Snusprodusenten Swedish Match kjemper i retten mot standardiserte snuspakninger i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I sitt innledningsforedrag la Swedish Match-advokat Morten Goller stor vekt på hvor mye farligere det er å røyke enn å bruke snus. Snus bør ikke omfattes av de samme restriksjonene som røyketobakk, mener konsernet som blant annet står bak snusmerkene General, Ettan og Catch.

Advokaten viste til forskning som viser at snus er mellom 90 og 99,9 prosent mindre farlig enn å røyke.

– Overgangen fra røyk til snus i Norge har utvilsomt ført til en netto helsegevinst i befolkningen, sa Morten Goller.

Mørkegrønne tobakkspakker

Skandinavias største snusprodusent Swedish Match har gått til sak mot den norske stat på grunn av påbudet om nøytrale snusbokser. Mandag startet behandlingen av saken i Oslo byfogdembete.

Påbudet trådte i kraft 1. juli og går ut på at alle pakker med sigaretter, rulletobakk og snus skal ha samme mørkegrønne farge og samme type skrift.

Formålet med å innføre nøytrale tobakkspakninger er å hindre barn og unge i å bli fristet til å begynne med tobakk. Men påbudet som gjelder snus er basert på et mangelfullt og til dels uriktig faktisk grunnlag, hevdet advokat Goller i rettssal 616 i Oslo tinghus.

– Påbudet er basert på en rapport med diverse svakheter fra Folkehelseinstituttet. Nesten alle konklusjoner vedrørende snus er basert på andre typer røykfri tobakk med til dels andre og flere kreftfremkallende stoffer. Det blir som å uttale seg om risikoen ved lettøl basert på forskning på sprit, sa Goller.

Følelsesstyrt

Han mener også at snus blir forskjellsbehandlet ved å bli satt i samme bås som sigaretter, mens e-sigaretter ikke omfattes av de samme restriksjonene. Snus og e-sigaretter inneholder omtrent samme nikotinmengde, sa advokaten, men man vet ingen ting om langtidseffektene av e-sigaretter.

Goller sammenlignet snus med andre næringsmidler med et lavt innhold av giftstoffer, som ris og mandler. Spørsmålet er om det er en helserisiko ved konsum av disse varene.

– Ris inneholder arsen, men vi spiser ris. Arsen er kreftfremkallende, men de dosene vi får mener vi er trygt, påpekte advokaten.

Han mener et hovedproblem ved reguleringen av snus er at det er sterke følelser i sving knyttet til bruk av tobakk.

– Mange ser ikke forskjell i risikograd på ulike produkter, men de har ekstremt forskjellig skadepotensiale. Sigaretter tar livet av 6000 mennesker i Norge i året, snusen tar ingen liv, sa advokaten.

Kjente toner

Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel var til stede i retten. Hun mener det ikke kom mye nytt fra snusprodusentens side.

– Dette har jo Swedish Match ment lenge og de har argumentert akkurat på denne måten. Men det har ikke vunnet frem, for de diskusjonene har vært både i byråkratiet og ute blant folk flest og til slutt i Stortinget. Likevel sa Stortinget at det er ingen grunn til å gjøre forskjell på snus og sigaretter når det gjelder å innføre tobakksfrie pakninger, sier Ryel.

Omfattende dokumentasjon

Fem dager er satt av til å behandle saken. Dette er en midlertidig forføyning, og byfogdembetet vil fatte en avgjørelse i påvente av en mer omfattende rettssak.

Om Swedish Match taper denne rettsrunden, må de endre sine snusbokser med en gang. Om de vinner fram, kan de fortsette å selge sine produkter som før fram til saken behandles i retten.

Saken går i Oslo tinghus fram til fredag.