– Prøvene av pasientene er tatt i slutten av august, og samtlige er antatt smittet i Norge. Det er påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle de syv personene, sier seniorrådgiver Heidi Lange ved Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

Smitten er fordelt på flere forskjellige steder i landet. De som er smittet er mellom 19 og 60 år, og er bosatt i Finnmark, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Akershus og Oslo.

– DNA-profilen til bakterien funnet hos de syv smittede er aldri tidligere sett i Norge, hverken hos mennesker, dyr eller i matvarer, sier Lange.

Kan øke i omfang

Ifølge Lange er de vanligste symptomene på salmonellose er diaré, feber og magesmerter.

Folkehelseinstituttet samarbeider nå med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha felles smittekilde. Samtidig intervjues pasientene, og det tas prøver fra deres hjem for å finne smittekilden.

Samtidig påpeker FHI at etterforskningsarbeidet er komplisert, og at de ikke klarer å finne smittekilden i alle saker, eller avklare om det dreier seg om samme kilde for alle de smittede.

– Det fortsatt for tidlig å si noe om dette er et avgrenset utbrudd eller noe som vil øke i omfang, men vi følger situasjonen nøye, sier Lange.

Slik beskytter du deg:

FHI har også en liste over forebyggende tiltak. I tillegg til god håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider, har de disse rådene:

  • sørge for at fjørfe, hamburgere, kjøttkaker og annen farsemat er godt gjennomstekt eller gjennomkokt.
  • sørge for at andre kjøttprodukter bør være godt stekt på overflaten.
  • unngå upasteurisert melk.
  • vaske hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider.
  • vaske kniver, skjærefjøler og annet kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer før det samme utstyret brukes til annen mat.
  • alltid skylle frukt, bær og grønnsaker, spesielt det som vi importerer fra utlandet, grundig før du spiser dem. Noen importerte produkter bør også varmebehandles før de spises.