Riksmekler Nils Dalseide innkalte selskapet og pilotenes fagforeninger til møte på hos Riksmekleren klokka 14.00 onsdag, for å finne ut om det er grunnlag for å gjøre et nytt forsøk på å komme fram til en løsning som kan hindre en utvidet streik.

Kanselleringer

SAS kansellerer 100 flyvninger torsdag som følge av konflikten.

– På grunn av en eventuell opptrapping av streiken har SAS tatt forholdsregler og kansellert ca. 100 flyginger i morgen fram til klokka 14, torsdag 14. september, opplyser selskapet på sine nettsider.

Du kan sjekke status SAS' flyvninger her

Dersom det ikke blir enighet mellom SAS og pilotene innen midnatt, trappes streiken opp til 437 piloter fra torsdag morgen og 490 fra fredag morgen.

Streiken vil i så fall ramme nesten all SAS' rutetrafikk, med de følgekonsekvenser det får for all øvrig flytrafikk.

Isfront

I forkant av meklingen gikk SAS-konsernsjef Rickard Gustafson ut med harde angrep på de streikende pilotene, og omtalte kravene som «umulige».

Gustafson mener at pilotenes krav når det gjelder lønn, turnus og andre forhold, samlet vil presse selskapets kostnader opp med 20–25 prosent.

– Det kommer ikke til fungere for oss. Vi driver i en bransje som er preget av knivskarp global konkurranse, der prisene er presset og marginene er små. Pilotenes krav er umulig å gå med på.

Dine rettigheter hvis du rammes av pilotstreik

  • Reiseforsikringen hjelper deg ikke ved streik
  • Reiseforsikringen dekker ikke tap som oppstår ved flystreik, heller ikke følgetap.
  • Flyselskapet plikter å hjelpe deg, enten ved ombooking, eller refundering av billettpris.
  • Reisende som blir rammet av streik, skal først og fremst kontakte flyselskapet, i dette tilfellet SAS, og høre hvordan de kan hjelpe deg.
  • Dersom du ikke rekker en tur med et annet flyselskap fordi SAS ikke flyr deg første del av strekningen, dekkes heller ikke dette av forsikringen.
  • Dersom du får refundert billettprisen, har du ikke krav på mat, drikke eller overnatting.
  • Du har ikke krav på økonomisk kompensasjon ut over billettkostnaden.

Kilde: Tryg Forsikring

Pilotene kan påføre stor skade på det norske samfunnet, ramme titusenvis av passasjerer og sette hele selskapets fremtid i fare, sier Gustafson til NTB.

Fagforeninger provosert

Utsagnet førte til hoderysting hos pilotenes foreninger: Parats forhandlingsleder Jan Levi Skogvang mener Gustafson snakker mot bedre vitende:

– Det er utidig av en konserndirektør å holde fast på et bilde av at våre samlede krav påfører selskapet økte kostnader på 20 prosent, når han vet at det ikke stemmer. Gjennom forhandlingene og fram til bruddet, ble våre krav naturligvis justert. Slik er det jo i alle forhandlinger, den første kravlisten er et utgangspunkt, og så plukker man derfra, sier Skogvang til NTB.

Forhandlingsleder for SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund, Jens Lippestad sier det på denne måten:

– Med de provokasjonene SAS fremsetter i mediene, ser det ikke lyst ut for en løsning.

SAS-initiativ

Meklingen, som starter ti timer før streiken eventuelt trappes opp, kommer i stand etter initiativ fra SAS-sjefen som begge pilotforeningene har takket ja til.

– Det må foreligge et reelt tilbud som er bedre enn det vi allerede har avvist, lød Lippestads umiddelbare respons.

– Pilotenes krav i forhandlingene har vært fortsatt faste og hele stillinger, mer forutsigbar turnus og «et moderat lønnstillegg», sa han.

Arbeidsavtalen er det største stridstemaet. Pilotene krever større forutsigbarhet i turnusplaner, og hevder SAS-ledelsen vil gjøre dem til sesongarbeidere.

Støtte hos skandinaviske kolleger

De norske pilotene krever samme betingelser som sine kolleger i Sverige og Danmark, og danske piloter støtter sine norske kolleger. De tilbakeviser uttalelser i DN der det hevdes at danske piloter kritiserer den norske streiken.

I en uttalelse på Dansk Pilotforenings facebookside står det blant annet: «Vi støtter selvsagt de norske piloters lovlige konflikt»

– Vi har alltid visst at vi har hatt støtte fra våre danske pilotkolleger, og er veldig glade for det, sier Jens Lippestad og Jan Levi Skogvang, forhandlingsledere for SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund og Parat.

Talsmann i Svensk Pilotförening (SPF), Martin Lindgren, sier de kjenner seg igjen i konflikten de norske pilotene nå er inne i.

– SPF er helt enig med våre norske kolleger om at SAS-piloter gjort enorme forsakelser når det kommer til lønn- pensjons- og arbeidsvilkår når det har vært avgjørende for selskapets overlevelse, uttaler han i en pressemelding.

De svenske pilotene reagerer på at arbeidsgiverorganisasjonen sprer det de mener er falske opplysninger om pilotenes hverdag.

– SPF oppfatter dette som en høyst bevisst strategi som arbeidsgiverorganisasjoner bruker for å utfordre den skandinaviske modellen og arbeidstakeres rettigheter, sier Lindgren.

En femdagers pilotstreik i Sverige i fjor kostet selskapet svimlende 150 millioner svenske kroner.