Tirsdag ettermiddag møtte Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre pressen etter å ha sittet flere timer i et oppvaskmøte med partiets sentralstyre.

– Vi er skuffet over valgresultatene og skuffet over å ikke kunne gi Norge en ny regjering, innledet Støre.

Han forklarte hvordan de hadde brukt dagen på å oppsummere erfaringene fra valgdagen.

– Vi skal komme raskt tilbake med det politiske arbeidet som er viktig, spennende og nødvendig. Debatten har vært åpen, ærlig og ydmyk, sa han og fortalte om flere spørsmål partiledelsen har stilt seg selv.

Hvordan skal vi gjøre ting bedre? Var politikken god nok? Traff vi på virkelighetsbeskrivelsen?

Han opplyste om at ingen konklusjoner er dratt ennå.

Valg 2017: Se alle resultatene

Har partiets tillit

Støre benyttet også anledningen til å påpeke at det er en noe svekket regjering som går på, og at Arbeiderpartiet ser på det som en mulighet til å få gjennomslag for sine saker de neste fire årene.

På spørsmål fra journalistene om hans posisjon er blitt revurdert, er svaret nei.

– Jeg er valgt av landsmøtet, og vi står samlet. Jeg har ikke hørt noen stemmer som har reist det spørsmålet, sa Støre.

– Vi hadde nettopp et sentralstyremøte, og der var det ikke et tema i det hele tatt, la partikollega Hadia Tajik til.

– Uklokt å kaste partiet ut i en lederstrid

TV 2s kommentator Aslak Eriksrud sa ta at det hadde vært et dumt trekk av Støre å si noe risikabelt om sin egen stilling dagen derpå.

– Støre sier selv at han er valgt med et samlet parti bak seg, men han kan ikke si noe annet på en dag som denne. Det hadde vært uklokt å kaste partiet ut i en lederstrid nå. Han sier at han er valgt i gode og onde dager og det høres ut som et ekteskap, men han er bare leder. Og partier skifter ledere oftere enn folk flest skifter ektefeller.

Eriksrud forteller at han det siste døgnet har snakket med mange innad i partiet om Støres posisjon.

– Det er ingen åpen debatt. Men det er ingen som ikke peker på partilederen. Hans rolle vil jo være en viktig del av granskingen av valgnederlaget, i tillegg til resten av partiledelsen.

Kommentatoren mener det tilslutt er partiorganisasjonen og velgerne som må avgjøre om den kommende granskningen er god nok.

– Partiorganisasjonen må ha tillit til at prosessen er grundig og selvransakende nok.