– En sak av veldig stor prinsipiell betydning

Samiske politikere tror Jovsset-saken kan løfte interessen for Sametinget og norsk samepolitikk.