Erna Solbergs Høyre går mest tilbake på mandagens måling Kantar TNS har laget for TV 2. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Erna Solbergs Høyre går mest tilbake på mandagens måling Kantar TNS har laget for TV 2. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Høyre kraftig tilbake

Både KrF og Venstre kommer over sperregrensen og sikrer borgerlig flertall på fersk TV 2-gallup.

Etter at Høyre var jevnstore med Arbeiderpartiet på søndagens måling Kantar TNS har laget for TV 2, går partiet mest tilbake på mandagens måling.

Likevel beholder de fire borgerlige partiene flertallet, fordi begge de to samarbeidspartiene til regjeringen havner over sperregrensen.

Smell for Erna

Høyre klarte ikke å gå forbi Arbeiderpartiet som landets største parti. Søndagens TV 2-gallup viste at de to partiene var jevnstore.

Men mandagens måling gir klar tilbakegang for Høyre som havner på 24,5 prosent – en tilbakegang på 1,6 prosentpoeng fra søndag.

Også Fremskrittspartiet går tilbake 0,4 prosentpoeng til 14,3 prosent.

Fremgang for Ap

Etter en klar tilbakegang søndag går Arbeiderpartiet igjen litt frem og havner på 26,5 prosent (+ 0,4).

Det ville gitt partiet 48 representanter, og de ville dermed beholdt stillingen som største parti. Likevel får de et mandat mindre enn på søndagens måling.

Senterpartiet ligger stabilt på 10,9 (- 0,1), mens SV klatrer vekk fra 4-tallet med en fremgang på 0,3 til 5,1 prosent.

Over sperregrensen

Søndag klatrer Venstre for andre gang denne valgkampen over sperregrensen. I dag får de følge av Kristelig Folkeparti.

Venstre får 4,8 prosent (+ 0,5), som er den høyeste oppslutningen Kantar TNS har målt i valgkampen

Kristelig Folkeparti får 4,4 prosent (+ 0,6). Det er den høyeste oppslutningen partiet har hatt siden tidlig i valgkampen.

Liberalistene over en prosent

MDG ligger fortsatt under med 3,8 (+ 0,3), mens Rødt får 3,4 (- 0,2). Andre partier og lister får 2,2 prosent, som sist. I denne gruppen bryter Liberalistene for første gang et prosent. Partiet får på mandagens måling 1,2 (+ .0,3)

De Kristne får 0,3, Helsepartiet 0,3, Pensjonistpartiet 0,2, Kystpartiet 0,1, Demokratene 0,1 og Feministisk Initativ 0,1.

Om målingen

Målingen er laget av Kantar TNS med personlige telefonintervjuer av 1905 personer i tidsrommet 30.august - 4. september.

79,3 prosent oppga partipreferanse, mens det var 80,3 prosent på målingen torsdag. Målingen består av et rullerende utvalg og er en oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge, med utgangspunkt i partienes tilslutning ved Stortingsvalget 2013.

Endringer i styrkeforholdet mellom partiene mellom to valg tilskrives gjerne tre sammensatte forhold: a) Velgere som endrer partipreferanse: Disse er aktive ved begge valg, og holder fast ved samme parti eller bytter parti. b) Mobilisering av nye og gamle velgere: Mange velgere setter seg i sofaen ved ett eller flere påfølgende valg. c) Endringer i sammensetningen av den stemmeberettigede befolkningen. Ved hvert valg kommer fire årskull nye velgere til elektoratet.

Partibarometeret fanger disse endringene ved å kartlegge velgernes stemmeadferd og partisympati dersom det var stortingsvalg i dag, og sammenstiller disse med velgeradferden ved det foregående stortingsvalg. Endringene vurderes både i forhold til velgermobilisering generelt sett, samt i forhold til de enkelte partienes evne til å rekruttere gamle og nye velgere. Feilmarginen er +/- 1,1 - 2,0 prosentpoeng.