Nå vokser Ap igjen

Får knappest flertall sammen med Senterpartiet, SV, Rødt og De Grønne på fersk TV 2-gallup.

Det går mot en valgthriller av de sjeldne. Bare tideler skiller blokkene viser den ferske målingen Kantar TNS har laget for TV 2 når det er tolv dager igjen til valget.

De rødgrønne får et knappest mulig flertall dersom Jonas Gahr Støre får med seg både Senterpartiet, SV, De Grønne og Rødt. Dermed har flertallet snudd sammenlignet med målingen som ble presentert tirsdag kveld, der det for første gang i valgkampen var borgerlig flertall.

Ap øker

Etter seks målinger på rad med tilbakegang, kommer et etterlengtet pluss for Arbeiderpartiet. Etter at de tirsdag ble pustet i nakken av Høyre, drar de i fra og øker med 1,0 prosentpoeng til 26,7 prosent på onsdagens måling.

Kjetil Løset blogger: Så jevnt er det mellom blokkene

Også den foretrukne samarbeidspartneren Senterpartiet øker igjen med 0,7 prosentpoeng til 11,1 prosent, mens SV går tilbake 0,6 til 5,9.

De tre rødgrønne partiene får dermed 81 mandater, to flere enn de hadde tirsdag, men dette er ikke nok til flertall. Dermed må Jonas Gahr Støre styre på nåde av både De grønne og Rødt, dersom han ønsker å danne regjering.

Regjeringspartiene tilbake

Begge de to regjeringspartiene går tilbake. Høyre får 24,7 prosent (-0,4), mens Fremskrittspartiet får 15,4 (- 0,9).

Kristelig Folkeparti ligger stabilt på 4,2 prosent, like over den magiske sperregrensen på 4,0 som avgjør hvem som får være med i fordelingen av de 19 utjevningsmandatene.

Sjekk hvem som er inne på Stortinget fra ditt fylke

Venstre som i går var svært nær sperregrensen går nå tilbake med 0,3 til 3,6 prosent og får dermed bare mandater i Oslo og Akershus.

Samlet får de borgerlige partiene 84 mandater, tre færre enn i går, og mangler dermed bare ett mandat på flertall.

De Grønne får 3,5 (- 0,1), Rødt 2,8 (+ 0,2) og andre partier 2,0. I denne gruppen får Helsepartiet 0,5, Demokratene 0,5, De Kristne 0,3, Pensjonistpartiet 0,3, Liberalistene 0,3, Piratpartiet 0,1, Alliansen 0,1 og Nordmørslista 0,1.

Om målingen

Målingen er laget av Kantar TNS med personlige telefonintervjuer av 1997 personer i tidsrommet 25. - 30. august. 80,8 prosent oppga partipreferanse, mens det var 79,5 prosent på målingen tirsdag.

Målingen er en oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge, med utgangspunkt i partienes tilslutning ved Stortingsvalget 2013.

Endringer i styrkeforholdet mellom partiene mellom to valg tilskrives gjerne tre sammensatte forhold: a) Velgere som endrer partipreferanse: Disse er aktive ved begge valg, og holder fast ved samme parti eller bytter parti. b) Mobilisering av nye og gamle velgere: Mange velgere setter seg i sofaen ved ett eller flere påfølgende valg. c) Endringer i sammensetningen av den stemmeberettigede befolkningen. Ved hvert valg kommer fire årskull nye velgere til elektoratet.

Partibarometeret fanger disse endringene ved å kartlegge velgernes stemmeadferd og partisympati dersom det var stortingsvalg i dag, og sammenstiller disse med velgeradferden ved det foregående stortingsvalg. Endringene vurderes både i forhold til velgermobilisering generelt sett, samt i forhold til de enkelte partienes evne til å rekruttere gamle og nye velgere. Feilmarginen er +/- 1,2 - 2,1 prosentpoeng.