Søsteren måtte amputere etter at kvinnen tråkket på feil pedal – slipper straff

Kjøreturen til trening endte i et mareritt for pensjonisten.

Heggen og Frøland tingrett har nå dømt sjåføren for å ha påført søsteren betydelig skade, men retten har kommet til at det ikke skal utmåles straff i den spesielle saken.

Den tragiske hendelsen skjedde i et tettsted på Østlandet i oktober i fjor. Da var den eldre sjåføren på vei for å plukke opp sin søster. Sammen skulle de på trening.

– Min søster sto klar da jeg kom for å hente henne og jeg tråkket på bremsen i stedet for å parkere. I samme øyeblikk så jeg brillene lå i passasjersetet og lente meg over for å ta de bort, forklarte kvinnen i retten.

Da skjer det ulykksalige. Bilen begynner å trille og i stedet for å trykke inn bremsen gir sjåføren full gass slik at søsteren blir klemt mellom bilen og husveggen.

Erkjente straffskyld

– Jeg må ha fått panikk og trykket på feil pedal. Det var en vond opplevelse og jeg burde satt bilen i «park», forklarte hun i retten.

Ifølge tilståelsesdommen fra tingretten måtte søsteren amputere beinet etter ulykken. Hun fikk også brudd i den andre ankelen etter sammenstøtet.

Sjåføren av ulykkesbilen erkjente straffskyld og innrømmet uaktsomhet. Tingretten har dømt henne for overtredelse av straffelovens § 280 for å ha voldt betydelig skade på en annen person, samt for uaktsomt kjøring. I dommen kommer det frem at det normalt idømmes kortere ubetinget fengselsstraff for denne type saker.

Solgte bilen

Men den nå 82 år gamle kvinnen slipper straff, og retten begrunner det med en bestemmelse i straffelovens § 60 hvor det heter: «... om det foreligger helt særlige grunner skal det spesielt legges vekt på om utmåling av straff vil virke som en urimelig tilleggsbelastning for lovbryteren, og heller ikke hensynet til straffens formål og virkninger for øvrig tilsier at det utmåles en reaksjon.»

– Retten har særlig sett hen til den nære familierelasjonen som er mellom siktede og fornærmede sammenholdt med siktedes alder og omstendighetene for øvrig rundt hendelsen. Retten finner således at det foreligger slike «helt særlige grunner», heter det i dommen.

Det var også lagt ned påstand om at kvinnen skulle miste førerkortet i to år. Domfelte opplyste i retten at hun har solgt bilen og ikke kjører lenger.