Mens Høyre og Frp er i medvindTV 2s partibarometer, sliter støttepartiene KrF og Venstre. Begge havner under sperregrensen. Begge sliter med sitt forhold til Frp – riktignok på litt forskjellig plan.

Det ser ut som KrF-leder Knut Arild Hareide har det litt vondt der han er nå. Han både høres og ser ut som han vil vekk fra Frp og over til Jonas Gahr Støre. Døra er jo på gløtt mot Ap. Følelsesutbruddet mot Listhaug i forkant av "imam-sleiking-kommentaren" til sistnevnte er et godt bilde på det. Opptredenen i den første partilederdebatten til NRK det samme. Samtidig vet Hareide at hovedtyngden av velgerne hans vil gå stikk motsatt vei, de vil ha Erna Solberg som statsminister for en borgerlig regjering.

Rett skal være rett: KrF stiller til valg på en regjering Erna Solberg som statsminister, sammen med Venstre og KrF – uten Frp. Jeg tror Hareide på det. Men jeg tror ikke på realismen i det. Og det gjør åpenbart ikke velgerne heller. Hver fjerde KrF-velger fra sist hopper opp på gjerdet, mens mange går til Høyre. KrF ønsket primært en regjering med H/V/KrF for fire år siden også, men endte opp med å støtteparti for Høyre og Frp. Det er ingenting som tyder på at den politiske tyngdekraften har endret på fire år. Tvert imot.

Venstre sliter også med forholdet til Frp, riktignok på en litt annen måte. Venstre har låst seg til det borgerlige prosjektet. De flørter ikke med Støre. Tvert imot. I Venstre har partiledelsen et greit og pragmatisk forhold til Frp. I motsetning til i KrFs ledelse. Det er derimot Venstres velgere som sliter med Siv Jensens parti. I motsetning til KrFs velgere. Bergens Tidende har laget et sympatibarometer sammen med Universitetet i Bergen som viser hva de ulike partienes velgere synes om de andre partiene. Venstres velgere liker Høyre og Ap omtrent like godt, mens 85 prosent av dem misliker Frp. Det er oppsiktsvekkende stor mistillit..

Venstre går også til valg på Erna Solberg som statsminister, som leder for en H/V/KrF-regjering. I motsetning til KrF, ser Venstre ut til å garantere borgerlig regjering ved borgerlig flertall. Dermed klarer ikke partiet å vri seg unna at en stemme til Venstre fort kan ende opp med en stemme til fortsatt Frp i regjering. Det er riktig som Trine Skei Grande sier, at det er velgerne som avgjør styrkeforholdene på borgerlig side. Men det er i dag vanskelig å se for seg at Frp blir mindre enn KrF og Venstre til sammen.

I 2005 lå Venstre nede på 1,6 prosent på målingene i midten av august. Høyre-folk startet en kampanje for taktisk stemmegivning for å få partiet over sperregrensen. De lyktes til de grader, og Venstre fikk 5,9 prosent, men Høyre gjorde et elendig valg nede på 17-tallet. Og de rødgrønne vant valget.

Det er tvilsomt om Høyre-folk i samme grad vil stemme taktisk i år. Flere målinger viser også at et borgerlig flertall er innenfor rekkevidde, selv med Venstre runder sperregrensen. Det gjør det ekstra krevende for Venstre.