GRUSOMME SCENER: 11. mars 2004 ble 192 personer drept da flere bomber gikk av på stasjoner og tog i Madrid. En terroristcelle under al-Qaida Photo/Paul White, FILE)
GRUSOMME SCENER: 11. mars 2004 ble 192 personer drept da flere bomber gikk av på stasjoner og tog i Madrid. En terroristcelle under al-Qaida Photo/Paul White, FILE) Foto: Paul White

Norske myndigheter advarer om al-Qaidas nye mål: Togtrafikken

Statens jernbanetilsyn varslet Bane NOR etter terrorguide i al-Qaidas ferske magasin.

Det islamistiske terrornettverket al-Qaida publiserte tidligere denne uken en ny utgave av sitt magasin «Inspire».

Utgavens hovedtema er en direkte oppfordring til å begå terrorhandlinger rettet mot tog- og t-banepassasjerer.

Her går de inn i en detaljert beskrivelse av hvordan man kan ramme de tre ulike komponentene: 1) Aksjoner mot selve transportmidlet: Toget, t-banen, flyet eller skipet 2) Ødeleggelse av togskinner, for å få toget til å spore av 3) aksjoner som rammer stasjoner eller terminaler.

Magasinet slår fast at dette er en type aksjoner som vil spre frykt i samfunnet og som også vil ramme økonomien hardt. Det oppfordres spesielt til aksjoner mot USA og Frankrike.

Forsiden på terrornettverkets ferske magasin, Inspire. Foto: Skjermdump
Forsiden på terrornettverkets ferske magasin, Inspire. Foto: Skjermdump

Bane NOR sendte ut advarsel

Publiseringen har fått både norske og svenske samferdselsmyndigheter til å slå alarm.

Kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR, Harry Korslund bekrefter overfor TV 2 at de kjenner til terrorguiden.

– I kjølvannet av al-Qaidas artikkel i «Inspire» mottok Bane NOR henvendelse fra Statens jernbanetilsyn (SJT). På bakgrunn av dette varslet vi trafikkselskapene som trafikkerer det norske jernbanenettet, sier Korslund.

Han kjenner imidlertid ikke til detaljene eller ordlyden i brevet som ble sendt.

Korslund sier at Bane NOR samarbeider tett med nasjonale sikkerhetsmyndigheter i spørsmål som innebærer vurdering av sikkerhet, beredskap og trusselnivå.

Samarbeidet er spesielt tett med PST som foretar den løpende vurderingen av bl.a. risikobildet.

– Anser dere det som mer farlig å reise kollektivt nå enn tidligere?

– PST har så langt vurdert situasjonen slik at det foreløpig ikke foreligger umiddelbart behov for å høyne beredskapen. Dersom dette skulle endrer seg, vil Bane NOR naturligvis forholde seg til PSTs anbefalinger.

I Sverige har Aftonblandet har fått tilgang til et brev Trafikkverket har sendt til blant annet Svenske järnvägar (SJ) og til t-baneselskapet MTR. Her oppfordres de til å være oppmerksomme på denne type terror i framtiden.

Aksjoner uten selvmord

– Dette innebærer terroraksjoner hvor man ikke behøver å sprenge seg selv, og kan derfor appellere til flere grupper, sier Mikael Tofvesson, avdelingsleder Myndigheten för samhällsskydd och beredskap til avisen.

Han påpeker at det er første gang på et år at terrororganisasjonen gir ut magasinet, og det er skremmende at de kommer med så detaljerte beskrivelser.

I det svenske brevet oppfordres ansatte, og spesielt lokførere, til å være spesielt oppmerksomme på personer og fremmede elementer i sporet.

– Lokførerne er våre øyne i denne sammenhengen og vi har tett dialog med denne gruppen, sier Bengt Olsson, pressesjef i Trafikkverket.