Husker du 42,8 prosent? Det var Arbeiderpartiets oppslutning i januar 2015. Tre uker før stortingsvalget viser den ferske målingen Kantar TNS har laget for TV 2 at partiet får 28,4 prosent.

Pila peker fortsatt ned

I ni måneder på rad har snittkurven pekt feil vei for Arbeiderpartiet. Spørsmålet er om bunnen er nådd og om Jonas Gahr Støre kan klare å snu motgangen.

Bakgrunnstallene viser at 69 prosent av Arbeiderpartiets velgere fra 2013 sier de ville stemt på partiet igjen. Det er et helt greit tall, men Arbeiderpartiet henter nå færre velgere fra alle de andre partiene enn på svært lenge.

Les også: Ny gallupsmell for Støre

Bytteforholdet av velgere mot regjeringspartiene som i lang tid har vært i Arbeiderpartiets favør er nesten nullet ut. Partiet går tilbake blant velgere under 60 år, mens de styrker seg noe blant de eldste.

Menn ser ut til å snu ryggen til Jonas Gahr Støre, mens han styrker seg noe blant kvinner. Faktisk er Høyre nå større blant menn enn Arbeiderpartiet, skal vi tro de som er intervjuet i denne målingen.

Et alvorlig faresignal for Arbeiderpartiet må være at de mister mange velgere til partiene på venstreflanken. 46.000 Ap-velgere fra forrige valg sier de vil stemme Rødt, SV eller De Grønne. Kanskje skyldes deler av overgangen en protest mot Støres flørt med Kristelig Folkeparti?

Les også: Disse ville kommet inn på Stortinget

Høyre styrker seg

Høyre går frem med 2,3 til 23,8 prosent. Trolig ble partiet målt litt lavt i forrige uke. Tallene viser at andelen lojale velgere fra valget i 2013 øker mye. 69 prosent av Høyres velgere vil stemmer på partiet igjen, dermed skårer de like godt blant egne velgere som Arbeiderpartiet.

Høyre øker mest blant under og er største parti blant velgere under 30 år, og er som vent større enn Arbeiderpartiet blant mennene som er intervjuet.

Fremskrittspartiet går ned til 12,7, som i første rekke skyldes lavere lojalitet. 58 prosent av velgerne fra forrige valg sier de vil stemme Frp, mens hele 23 prosent har satt seg på gjerdet. Ingen andre partier har flere gjerdesittere.

Frp henter nå like mange velgere fra Høyre som de mister tilbake. Samlet har de to regjeringspartiene fortsatt et betydelig nettotap av velgere til Senterpartiet, mens de mister svært få velgere til Arbeiderpartiet.

Senterpartiet faller

Etter en kraftig vekst som startet i november i fjor har kurven pekt nedover for Senterpartiet. 15,8 i april har blitt til 10,5 tre uker før valget.

Bakgrunnstallene viser at andelen lojale velgere fra 2013 faller kraftig. Samtidig henter Senterpartiet nå flere velgere fra Frp, mens de begynner å miste velgere til Høyre og SV.

KrF mister til Frp

KrF ble for en uke siden målt under sperregrensa oig er igjen over. Men det er verdt å merke seg at halvparten av målingene i år er under fire prosent, som avgjør om de får være med i kampen om de 19 utjevningsmandatene.

Selv om KrF vokser ved å hente en del velgere som ikke stemte sist, henter de få fra andre partier. KrF mister nå klart flere velgere til Frp enn til andre partier, noe som kanskje kan skyldes debatten om kristne verdier og debatten med innvandringsminister Sylvi Listhaug.

SVs beste på seks år

SV får med 6,4 prosent sin beste måling på seks år. Ikke siden juni 2011 har SV gjort det bedre og partiet ser ut til å ha frisknet til.

Det er lenge siden vi har sett høyere lojalitet blant SVs velgere fra forrige stortingsvalg. Partiet har tett igjen lekkasjen mot Ap og virker mer eller mindre fullmobilisert.

Venstre er svingdørpartiet

Som ved flere tidligere valg sliter Venstre med å holde på egne velgere fra forrige valg. Under halvparten av velgerne fra forrige valg vil stemme Venstre igjen, men andelen er økende.

Partiet henter færre velgere enn for en uke siden, særlig blant dem som ikke hadde stemmerett ved siste valg. Venstre henter denne gang svært få velgere fra andre partier.

3,5 gir mandater i Oslo og Akershus. I Hordaland mangler Venstres nestleder Terje Breivik bare 336 stemmer, viser TV 2s beregninger. Men De Grønnes Arild Hermstad er enda nærmere, han mangler bare 137 stemmer. Kampen om sistemandatet i dette fylket er dermed svært jevn.

De Grønne konkurrerer med Venstre om lave lojalitetstall. Partiet mister flest velgere til SV og Rødt.

Om målingen

Målingen er laget av Kantar TNS for TV 2 med personlige telefonintervjuer av 976 stemmeberettigede i tidsrommet 14. - 18. august. 75,6 prosent oppga partipreferanse.

Målingen gir en oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge, med utgangspunkt i partienes tilslutning ved Stortingsvalget 2013. Endringer i styrkeforholdet mellom partiene mellom to valg tilskrives gjerne tre sammensatte forhold: a) Velgere som endrer partipreferanse: Disse er aktive ved begge valg, og holder fast ved samme parti eller bytter parti. b) Mobilisering av nye og gamle velgere: Mange velgere setter seg i sofaen ved ett eller flere påfølgende valg. c) Endringer i sammensetningen av den stemmeberettigede befolkningen. Ved hvert valg kommer fire årskull nye velgere til elektoratet.

Partibarometeret fanger disse endringene ved å kartlegge velgernes stemmeadferd og partisympati dersom det var stortingsvalg i dag, og sammenstiller disse med velgeradferden ved det foregående stortingsvalg. Endringene vurderes både i forhold til velgermobilisering generelt sett, samt i forhold til de enkelte partienes evne til å rekruttere gamle og nye velgere.

Feilmarginen på målingen er +/- 1,4 - 2,8 prosentpoeng.