Bhatti har flere ganger tidligere fått forlenget varetekten, sist 13. juli.

Tingretten mener fortsatt at det både foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti og fare for bevisforspillelse.

– Bhatti skal etter isolasjon anses for å ha sonet 4,5 måneder av en eventuell straff, men retten kan ikke se at det er fare for oversoning med det første, heter det i kjennelsen.

Bhatti ble pågrepet sent onsdag 16. mai, siktet for ulovlig befatning med våpen.

Han mener at pågripelsen var politisk begrunnet og har avvist at han har noe som helst med saken å gjøre.

(NTB)