Statsministeren kaller Høyres helseplan en «kulturrevolusjon», men denne revolusjonen har lite til felles med den politiske kampanjen Mao Zedong satte i gang i Kina i 1966. I den opprinnelige kulturrevolusjonen ble religioner, minoriteter og folk med «suspekt» bakgrunn ble forfulgt.

– Jeg skal ikke sende legene ut på markene eller i Distrikts-Norge, vi skal endre måten helsevesenet jobber på i forhold til pasientene. Pasientene involveres mer enn før, også i forskningen, sa statsminister og Høyre-leder Erna Solberg da hun samlet stortingsgruppa til valgkampstart og for å legge fram partiets helsepolitikk for de neste fire årene mandag.

Hun lover å sette pasientene foran systemet om hun får fortsette å styre landet etter valget.

– Vi er godt i gang, men vi er ikke i mål. Selv om mye er blitt bedre, er det fortsatt mye som gjenstår, sa Solberg.

Pasientene skal bli sett

Solberg mener hennes regjering delvis har nådd målene blant annet om kortere behandlingskøer, bedre kvalitet i kreftbehandlingen og pasienter «som kjøper champagne til legene sine fordi de er så fornøyde».

Hun mener Høyres helsepolitikk for neste periode vil innebære «kulturrevolusjon» – riktignok trenger Høyres helsevesen mye mer penger enn i dag, men det trenger like mye en ny og enda mer pasientrettet kultur. Solberg oppsummerte en punktliste med ti tiltak for det Høyre-strateger har valgt å kalle «pasientens helsetjeneste».

– Det betyr at hvis du er pasient, så skal du være trygg på at ingen beslutninger om deg, tas uten deg. Det handler om å bli sett, om å bli spurt – og om å bli hørt, sa hun.

Og konklusjonen er åpenbar, sett med Høyre-øyne.

– Vi trenger fire nye år – minst – for å få på plass pasientens helsetjeneste. En helsetjeneste hvor pasientene settes foran systemet.

Egen granskingskommisjon

Solberg vil også etablere en undersøkelseskommisjon for alvorlige hendelser i helsetjenesten. Loven er vedtatt, og pengene for at den skal tre i kraft skal komme i neste periode.

Pakkeforløpet for kreftpasienter skal utvides til å gjelde også rus og psykisk helse. I tillegg skal helt nye pakkeforløp for utmattelsessykdommer, smerte-, muskel- og skjelettlidelser etableres.

– Til sammen betyr det at flere hundre tusen pasienter skal få en bedre behandling enn i dag, sa Solberg og høstet applaus fra sine egne.

(©NTB/TV 2)