FLYTER: Det er mye søppel i fellesområdet til borettslaget ved Sinsenbrua, til tross for en langvarig politisk diskusjon.
FLYTER: Det er mye søppel i fellesområdet til borettslaget ved Sinsenbrua, til tross for en langvarig politisk diskusjon. Foto: Privat

Kommunen har ryddet 44 teltleirer i år – nå vil leder i borettslag ha tiggerforbud

Oslo kommune sier nei til å sette opp toaletter for romfolk ved Sinsenbrua.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I juli fikk Bymiljøetaten i Oslo kommune beskjed om å rydde teltleire, fjerne søppel, gjennomføre vakthold og vaske offentlige rom.

I vedtaket fra Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel heter det at informasjonstiltakene mot tilreisende bostedsløse må ta høyde for at mange er analfabeter og at det snakkes ulike språk.

Byrådet har bedt Ruter vurdere økt tilstedeværelse av vektere for å stanse aggressiv tigging og musikk på t-bane, trikk og holdeplasser.

– Vi har et godt samarbeid med både byrådet og Sporveien, og følger denne problemstillingen nøye, opplyser pressevakt Sofie Bruun i Ruter til TV 2.

Mens Sporveien mottok over 500 klager på tigging/spilling på t-banen i begynnelsen av 2014, er det nå et lavt antall gjennom året, viser Ruters tall.

– Antallet kundeklager viser at det er store svingninger igjennom året, fra tre klager noen måneder til 25 klager andre måneder, sier Bruun.

Romfolk ga store problemer for Oslo kommune i 2016. Mens kommunen ryddet 53 romleirer i byggesonen i 2015, økte tallet til 107 i 2016. Bare i løpet av to år fant de over 150 ulike romleirer spredt over alle Oslos 15 bydeler. Kommunen måtte ansette egen person til å plukke avføring.

I en rapport beskrev Bymiljøetaten de store utfordringene med sanitære forhold og forsøpling: «Ekstrem slitasje, avføring og småsøppel» forringet områder i byggesonen og marka. I parkanlegg lå det avføring i bedene. Etatens egne mannskaper brukte over 1000 timer på rydding og oppsyn i marka, og innsatsen beløp seg til 900.000 kroner.

I år har et borettslag slitt med at hekker brukes som toaletter.

– Hver eneste morgen får vi klager over overnatting i byen og i skogene rundt. Vi har mer enn nok å gjøre. Det er særlig snakk om forsøpling og tilgrising, avføring og liknende, sa Rusken-sjef Jan Hauger til TV 2 i forrige uke.

I april fortalte direktøren for Bymiljøetaten at to personer var ansatt for å rydde daglig. Bydelsdirektøren i Nordstrand rapporterte at barnehagebarn tilgrises av avføring.

Daglig patruljering

Ferske tall fra Bymiljøetaten viser at det frem til august var ryddet 44 teltleirer.

– I tillegg har vi daglig patruljering av fem utsatte parkområder i tillegg til utvalgte parkeringsplasser knyttet til friområder. Beredskapspatruljen rydder fortløpende på disse lokalitetene og har i tillegg til daglige opprydninger fjernet et titalls depoter, skriver kommunikasjonsrådgiver Anne Sofie Durkis i Bymiljøetaten i en e-post til TV 2.

Nå tar Bymiljøetaten sikte på å rydde teltleirene på dagtid. Politiet har tidligere vært med på aksjoner tidlig på morgenen, men har varslet kommunen at de ikke har kapasitet til det.

– Politiet blir bedt om å bistå dersom det er beboere tilstede. Stort sett har det ikke vært behov for bistand fra politiet. Det er mest trykk i Oslo sør og entreprenør melder om at beredskapspatruljen finner mye avfall, opplyser Durkis.

Borettslagslederen i nabolaget som i flere år har slitt med søppel og avføring på fellesarealene som følge av romfolk, sier at hun ønsker et tiggerforbud velkommen.

– Jeg etterlyser tiltak som kan hindre etablering av leirer. Nå skal det brukes ti millioner kroner på å rydde, det synes jeg er en utrolig stor sum til å rydde opp etter folk. Man kunne brukt pengene på en annen måte, sier Kjersti Hovland til TV 2.

Avviser toaletter

Nylig kom Hovland i Nordre Åsen borettslag hjem til synet av en kommunalt ansatt som ryddet opp etter en romleir under Sinsenbrua i Oslo.

Madrass etter madrass ble dratt ut. Senere samme kveld møtte Hovland rent tilfeldig på representanter fra Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon og kommunen, som var i området for å se nærmere på tingenes tilstand.

– Det ble foreslått toaletter, eventuelt bemannede toaletter. Jeg ga uttrykk for at det var jeg og flere sterkt i mot og håper virkelig ikke at det blir en løsning. Vi har ingen campingplass her, skriver en oppgitt Hovland i et brev til Oslo kommunestyre.

Lederen i borettslaget har informert kommunen om at beboere havner i svært ubehagelige situasjoner:

– En mann blant de bostedsløse rotet i søppelposene og kastet det rundt på området. Beboeren ba ham rydde opp og han ble så rasende at hun måtte gå til Sporveiens bod da hun opplevde ham som truende. Da hun satt seg på trikken, så hun at kasseroller ble hentet frem fra buskene/trærne ved trappen opp til busstoppet på Ringveien (Sinsen nord), heter det i brevet.

Vil tilrettelegge

TV 2 har vært i kontakt med Kirkens Bymisjon, som bekrefter at de var på stedet for å bistå kommunen, først og fremst med tolk.

En representant fra Frelsesarmeen var også på stedet, men organisasjonen ønsker ikke å å sette opp toaletter i området ved Sinsenbrua, opplyser pressekontakt Andrew Hannevik.

– Vi har et foreløpig lokale på Grønland som brukes som migrasjonssenter. Der gir vi også rådgivning og hjelp, sier Hannevik i Frelsesarmeen til TV 2.

I et svar på Hovlands brev skriver byrådssekretær Benjamin Endré Larsen (SV) at han utelukker at kommunen selv vil ta initiativ til å opprette toaletter i området:

«Kommunen vil fortsette å arbeide med å ta sin del av ansvaret, ta initiativ til at det blir opprettet sosial- og sanitærtilbud som er tilrettelagt og har en lokalisering som er best mulig for alle parter, og har styrket sin innsats når det gjelder å fjerne søppel og bidra til flytting av ulovlige boplasser. Jeg vil gjenta at jeg har forståelse for at borettslaget opplever situasjonen som vanskelig og at vi setter pris på det konstruktive engasjementet deres i denne saken.»

Men selv om de ikke vil ta initiativ til bygging av slike toaletter, har kommunestyret vært klare på at å tilrettelegge for sanitæranlegg for tilreisende kan være aktuelt.

I «Plattform for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og sosialistisk venstreparti i Oslo 2015-2019» går det fram at byrådet ønsker å øke antallet overnattingsplasser og sanitærmuligheter for folk som ikke har noe sted å bo i Oslo. Det i seg selv synes Frp-er Erlend Wiborg er hårreisende:

– Det er en uholdbar situasjon nå. Naboer sliter, folk synes det er ubehagelig med tigging i bybildet. At byrådet tilrettelegger for dette gjør ikke ting noe bedre, har Wiborg sagt til TV 2.