Strid om beredskapssenter:

Ber regjeringen lytte til skolebarna

Det er sterk politisk krangel om et av regjeringens prestisjeprosjekt: Nytt beredskapssenter til politiet på Taraldrud i Ski kommune.

Skolebarn, barnehager og foreldre som krever at skyting må skje innendørs får nå støtte fra flere politiske partiet, men justisministeren står på sitt.

Aksjonsgruppa Stopp Støyen krever at all skyting må foregå innendørs.

– Det er udiskutabelt å ha et åpent skyteområde noen hundre meter fra skoler og barnehager. Så det skal bygges inn. Og det må samfunnet bruke penger på, sier talsmann for aksjonsgruppa Stopp Støyen, Paal Sjøvall.

Får støtte

Kravet får nå støtte fra både V, SV og Sp.

– Her er et lokalsamfunn blitt overkjørt i prosessen. Her må man stoppe opp og velge andre løsninger. En må få innbygging av skytebanene, sier Senterpartiets stortingskandidat fra Akershus, Sigbjørn Gjelsvik.

– Våre barn skal ikke vokse opp med skytelyder i skolegården, SVs stortingskandidat fra Akershus, Nicholas Wilkinson.

Også KrF deler bekymringen.

– Det er rimelige krav som stilles fra aksjonsgruppa. Dette med å vurdere et innendørs senter synes jeg er absolutt noe som bør gjøres på en seriøs og skikkelig måte, sier stortingsrepresentant for KrF, han Fredrik Grøvan.

Ap: – Må ta hensyn

Arbeiderpartiet råder også regjeringen til å lytte godt til protestene fra nærmiljøet.

– Nå er det jo berettigede innsigelser fra naboene som jeg forutsetter at regjeringen ordentlig lytter til. Skal noe sånt bli vellykket må man ta hensyn til de som er i nærmiljøet. Dette er valgt lagt så nære folk og så åpent at det er spørsmål regjeringen må svare godt på, sier Jonas Gahr Støre.

Og regjeringen har et klart svar. De vil ikke la seg ikke rokke av protestene.

Lar seg ikke rokke

– Overbygging av skytebanen vil gi dårligere beredskap. Det vil også bety at prosjektet flyttes ut i tid og det vil bety i verste fall at vi må starte helt på nytt. Det må disse politikerne ta innover seg. Det er greit å ha meninger i en valgkamp for å tekkes lokale innbyggere.

– Men jeg har ansvar for den nasjonale beredskapen. Derfor vil jeg realisere beredskapssenteret, sier justisminister Per-Willy Amundsen.

Mens politikerne står på sitt – har heller ikke beredskapssenterets naboer tenkt å gi seg.

– Hvis vi skal ha et åpent skytefelt noen hundre meter den veien da vil det ikke være mulig å bo i Oppegård kommune, som er den tettest befolkede kommunen i hele Akershus, sier Sjøvall i aksjonsgruppa.