Ble utfordret:

Helseminister Bent Høie lover større satsing for å hindre overgrep mot eldre

LØFTE OM ET LØFT: Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto:&nbsp;<b>Carina Johansen / NTB Scanpix</b>&nbsp;
LØFTE OM ET LØFT: Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix 
25.000 eldre blir utsatt for vold og overgrep i Norge, men den nasjonale kontakttelefonen for eldre voldsofre støver ned. Nå vil Bent Høie ta tak i problemet.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Helseminister Bent Høye lover nå å sette inn tiltak å gjøre Kontakttelefonen for eldre voldsoffer mer kjent.

Kontakttelefonen er det enste nasjonale tilbudet rettet spesielt mot eldre, som er utsatt for vold og overgrep fra sine nærmeste og i institusjoner.

TV 2 har tidligere fortalt at bare 54 personer ringte telefonen første halvår i år – det er i snitt to ganger i uken.

– Jeg syntes det høres ut som et veldig lavt tall, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Politikerne har sviktet de eldre

Rundt 25.000 eldre over 66 år i Norge blir utsatt for vold, trusler og seksuelle overgrep i hjemmene sine, anslår eldreforsker Astrid Sandmoe.

– Det er rundt 25.000 hjemmeboende eldre i Norge som utsettes for én eller flere typer overgrep. Det er snakk om alt fra fysisk, psykisk, økonomisk og seksualisert vold, oftest påført av familie. Det er grunn til å tro at det foregår veldig mye mer vold og overgrep mot eldre enn hva vi er klar over, sier hun.

De fleste av dem lider i det skjulte. Nettopp fordi overgriperen ofte er egne barn, barnebarn eller ektefelle, så kan det være ekstra vanskelig å varsle. Terskelen for å anmelde familiemedlemmer er svært høy.

At kontakttelefonen støver ned betyr ikke at det har blitt mindre vold mot eldre, fastslår Sandmoe.

– Det blir jo en hvilepute at man har en nasjonal kontakttelefon uten å se på hvilke muligheter denne telefonen virkelig har til å være operativ, og til å kunne gi den støtten som voldsofrene trenger, sier hun.

– Har politikerne sviktet de eldre?

– Jeg mener jo det, og jeg tror også mange mener det med meg. Det er spesielt forsømt ved at vi ikke har hatt nok oppmerksomhet om det.

– Urovekkende

Stortingspolitiker for Fremskrittspartiet og medlem i Helse- og omsorgskomiteen, Bård Hoksrud, skremmes av de lave tallene fra Kontakttelefonen av eldre som varsler om overgrep.

– Jeg syntes det er ganske urovekkende fordi jeg tror det er store mørketall, det viser i hvert fall forskning og tilbakemeldinger man får, at det er noe som skjer med mange flere enn det blir gitt beskjed om, så dette er noe vi må se nærmere på hvordan man skal ta tak i, sier Hoksrud til TV 2.

– Dette har falt litt mellom to stoler og det har vært andre ting som man har jobbet mye mer og som har vært på den politiske dagsorden. Jeg tror ikke det er en løsning å skulle legge ned telefonen, jeg tror heller man må se på hvordan man kan styrke tilbudet og gjøre det enda bedre, nettopp for å avdekke vold og overgrep mot eldre.

Oslo kommune får årlig overført rundt 1,2 millioner kroner av Helsedirektoratet for å drifte telefonen og gjøre vold mot eldre mer synlig.

Vern for eldre har flere ganger bedt om støtte til nasjonale kampanjer for å gjøre telefonen mer kjent, men det er ikke Helsedirektoratet interessert i.

Hoksrud utfordret Helseministeren

Hoksrud erkjenner at Frp som regjeringsparti, har medansvar for den havarerte satsingen, og vil nå presse på for å få den skjulte volden fram i lyset.

– Min jobb er at jeg må jobbe inn mot ministeren, og få ham til å være med på dette, og det håper jeg virkelig at han vil, utfordrer stortingspolitikeren.

Bent Høie innrømmer at han ikke er fornøyd med tilbudet slik det er i dag.

– Her burde man informert bedre om at det finnes et sånt tilbud, sier han til TV 2.

Men Høier uenig med eldreforsker Sandmoe og partikollegaen i at regjeringen har forsømt de eldre.

– Nei, jeg er ikke enig i at telefonen har blitt en hvilepute. Den handlingsplanen mot vold og overgrep i nære relasjoner så er det flere tiltak blant annet å etablere nettsiden Dinutvei.no. Regjeringen har også innført et krav om at alle som jobber i pleie- og omsorgstjenesten skal nå lever politiattest, og det er jo en trygghet i denne sammenhengen.

Løfte om et løft

Men helseministeren tar utfordringen fra Hoksrud og lover at det skal det settes inn tiltak raskt.

– Vi må gjøre denne telefonen enda mer kjent og sørge for at markedsføringen av den blir bedre, sier han og legger til:

– Det er fortsatt nødvendig å ha en slik kontakttelefonen fordi i den aldersgruppen, så er mange nok mer fortrolig med å ta en telefon enn en nettløsning. Men det er også viktig at eldre er klar over at de også kan få hjelp på nettstedet Dinutvei.no.

Har du eller noen du kjenner blitt utsatt for vold eller overgrep? Ta kontakt med TV 2s journalist på epost her.

Dette er eldrevold:

Fysiske:

Overgrep som medfører smerte eller skade, bruk av fysisk tvang eller bruk av medisiner mot den eldres vitende og vilje.

Psykiske:

Trusler, utskjelling, truende adferd, ydmykelser, isolering – alt dette er psykiske overgrep.

Seksuelle:

Enhver form for uønsket seksuell kontakt.

Økonomiske/materielle:

Ulovlig eller urettmessig bruk av den eldres penger, eiendeler eller ressurser.

Omsorgssvikt:

Organisering av tiltak eller mangel på tiltak som fører til at den eldres liv helse og sikkerhet ikke blir ivaretatt enten det skjer i privat eller offentlig regi.

Kilde: Vern for eldre

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook