Oslo er Norges mest flerkulturelle by.

En av fire flyktninger som har valgt å flytte etter bosetting i Norge har kommet til hovedstaden, viser ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB), for de siste ti årene.

– Mister all støtte
Leder av Oslo Frp, Mazyar Keshvari, vil at flyktninger som ikke har jobb og bolig skal nektes stønad hvis de flytter til hovedstaden.

– I praksis kan det skje på den måten at når flyktninger blir bosatt rundt omkring i Norge, så lenge de er på introduksjonsordningen og ikke kan finansiere sin egen bopel og livsopphold, så kan de ikke flytte til hovedstaden. Gjør de det, så mister de all støtte, sier Keshvari til TV 2.

Han mener det må regelendringer til.

– Det er verken ønskelig eller logisk at mennesker som får opphold i Norge skal bosette seg i det dyreste stedet i hele landet og forvente at skattebetalerne skal finansiere det, når vi vet at kostnadene er lavere i distriktene, og mulighetene ikke minst for å bli integrert er høyere når konsentrasjonen av innvandrere er lavere. Ja, da skylder vi både de som kommer hit, og samfunnet for øvrig å gjøre noe med de systemene vi har, sier Keshvari.

– Møtt av hindringer
Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet (Ap) er enig i at innvandringen til Oslo bør begrenses. Derfor er han ikke helt avvisende til forslaget.

– Får litt smaken av valgkamputspill som man ikke har tenkt å gjøre noe med etter valget. Jeg er opptatt av at flest mulig skal bli boende rundt i landet, og ikke bare samle seg i noen bydeler i Oslo. Så hvis forslaget er reelt, så er det klart at jeg gjerne vil se på det, sier Bøhler til TV 2.

Bøhler sier at han har forsøkt å gjøre noe med det i mange år, men ikke har fått mulighet til det.

– Jeg har tatt det opp jevnlig siden 1990-tallet, og hver gang blitt møtt av ulike lovmessige hindringer, fra ulike som har sittet i regjering, sier Bøhler.

Ifølge Keshvari kommer det et konkret forslag fra Oslo Frp rett over sommeren.