Saken handler om en afghansk barnefamilie som fikk tilbakekalt sin midlertidige oppholdstillatelse fordi grunnlaget for tillatelsen hadde falt bort.
Saken handler om en afghansk barnefamilie som fikk tilbakekalt sin midlertidige oppholdstillatelse fordi grunnlaget for tillatelsen hadde falt bort. Foto: Benjamin Langeland/Flimmer film

Staten anker «Farida-saken»

I februar ble Farida og familien kastet ut av Norge, men de anket senere beslutningen og vant. Nå anker staten dette.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Staten anker nå «Farida-saken» til Høyesterett.

Saken handler om den afghanske barnefamilien som fikk tilbakekalt sin midlertidige oppholdstillatelse fordi grunnlaget for tillatelsen hadde falt bort.

Utlendingsnemndas (UNE) tilbakekalling av asylstatus og oppholdstillatelse er ugyldig, fastslo Borgarting lagmannsrett. fast 27. juni.

– Lagmannsretten har avsagt to dommer i svært like saker hvor regelverket forstås ulikt, den ene i oktober 2016 og den andre nå i juni. Når domstolene forstår og anvender regelverket ulikt oppstår det usikkerhet knyttet til hva som er riktig lovanvendelse. Derfor vil staten be om at forståelsen av regelverket avklares i Høyesterett, opplyser UNE i en pressemelding.

Annen historie
Deretter trekker UNE frem følgende:

– Staten trakk i 2013 tilbake en midlertidig oppholdstillatelse for en familie fra Afghanistan. Mor og barn i familien fikk midlertidig oppholdstillatelse da de kom til Norge i 2011 fordi mor i familien var uten mannlig nettverk i Afghanistan. I vedtaket sto det at tillatelsen kunne trekkes tilbake dersom samboer/far i familien kom til rette. Han kom til Norge ett år etter mor og barn, og UDI trakk derfor tilbake den midlertidige oppholdstillatelsen.

– Familien klaget på vedtaket, men fikk ikke medhold i UNE. De ble uttransportert til Afghanistan i februar 2015. Familien hadde da hatt ulovlig opphold siden september 2013. Familien saksøkte staten og fikk medhold i tingretten i 2015 og i lagmannsretten nå i juni 2017.

Vil ha endring
UNE mener at Farida-saken ikke må forskjellsbehandles:

– Vårt samfunnsoppdrag er å behandle like saker likt. Likebehandling er helt sentralt for rettssikkerhet og forutsigbarhet. Staten anker til Høyesterett fordi det nå er uklart hvordan domstolene mener at regelverket skal forstås.

– Saken handler om hvilke momenter som skal telle med i vurderingen når en midlertidig tillatelse trekkes tilbake fordi grunnlaget har bortfalt. Det er ingen uenighet om at den opprinnelige grunnen til midlertidig tillatelse er bortfalt; samboer/far er sammen med mor og barn, skriver UNE.

UNE vurderer alltid i slike saker om det er trygt å returnere, og om opphold allikevel skal gis på humanitært grunnlag.

– Uenigheten, og hovedbegrunnelsen for at staten vil anke, dreier seg om det i tillegg skal gjøres en vurdering av om det er forholdsmessig å tilbakekalle tillatelsen veid opp mot andre forhold. Lagmannsrettsdommen i oktober gjør ikke en slik forholdsmessighetsvurdering, mens dommen fra lagmannsretten nå i juni gjør det. Departementet har uttrykkelig sagt at det ikke skal foretas en slik vurdering, skriver UNE.

Staten anker ikke ofte til Høyesterett i utlendingssaker. I dette tilfellet gjøres det for å sikre likebehandling og rettssikkerhet, opplyser nemnda.

– Det er alltid enkeltsaker som behandles i retten og denne saken handler om en afghansk familie. Norske myndigheter har allerede avgjort flere lignende saker og vil også i fremtiden få lignende saker til behandling. For staten er det viktig å sikre likebehandling i overensstemmelse med korrekt bruk av regelverket.

Advokat Vera Vikki i Humlen Advokater opplyser følgende til TV 2.

– Vi tar anken til etterretning og vil nå jobbe mot at familien får komme til Norge i påvente av ankesaken

Ble raskt integrert

Saken om den afghanske jenta som ble sendt tilbake til hjemlandet etter flere år i Norge, har ført til stort engasjement blant folk i Dokka.

Farida og moren kom til Norge som flyktninger i 2011. Da hadde de to vært på flukt i flere år. Farida, som da var 5 år, hadde aldri bodd i foreldrenes hjemland, Afghanistan.

De to etablerte seg på Dokka i Oppland. Liv Marie Simensveen var deres flyktingeveileder.

– De tok raskt fatt på den jobben det er å integrere seg. De hadde en vilje og en glede som er sjelden. De var veldig takknemlige, og jeg følte at de trengte den tryggheten Dokka kunne gi dem, fortalte Simensveen til God Morgen Norge i november i fjor.

Et halvt år senere kom også Faridas far til Dokka.

Stort engasjement
Men i februar 2015 måtte Farida og foreldrene forlate hjemmet sitt på Dokka i hui og hast. Hun fikk ikke med seg skolesekken eller lekene sine. Turen gikk via Trandum til Kabul i Afghanistan.

Lokalsamfunnet engasjerte seg sterkt for å få Farida tilbake til Dokka.

– Hun har ingen tilknytning til Afghanistan. Hun er en av våre. Det er derfor vi fortsetter å slåss for at de skal komme tilbake til Dokka nesten to år etter at de ble kastet ut, sa Kathrine Fossen Rosenberg fra Støttegruppa for Farida til God Morgen Norge.

Staten anket
12. november 2015 avsa Oslo tingrett en kjennelse hvor Utlendingsnemndas vedtak om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse ble kjent ugyldig for Farida, moren og faren.

Staten ved Utlendingsnemnda anket da saken til lagmannsretten.

Borgarting lagmannsrett avsa dom i saken tirsdag. Lagmannsretten avviser statens anke og kommer til samme konklusjon som tingretten, nemlig at Utlendingsnemndas vedtak i saken er ugyldig.