Norge opphever flyforbudet for Super Puma-helikoptre

14. juli oppheves flyforbudet for Super Puma-modellene i Norge. Luftfartstilsynet har fått gjennomslag for alle sikkerhetskrav.

Drøy 14 måneder etter Turøy-ulykken opphever Luftfartstilsynet flyforbudet for de to Super Puma-modellene som er satt på bakken i Norge.

Dette skjer etter at norske luftfartsmyndigheter har fått gjennomslag for en rekke sikkerhetskrav.

– Fredag 14. juli oppheves flyforbudet, forteller Lars Kobberstad, direktør i Luftfartstilsynet til TV 2.

Både Norge og Storbritannia har krevd flyforbud for to modeller, og i alt ble 44 helikoptre satt på bakken i tiden etter Turøy-ulykken.

For Luftfartstilsynet har to ting vært viktig før det ble aktuelt å oppheve flyforbudet:

– Det ene er å redusere sannsynligheten så mye som mulig for at det kan oppstå tretthetsbrudd i planetgirene. Den andre går på å øke sannsynligheten for at, hvis det likevel oppstår et brudd, det oppdages så tidlig som mulig, forklarer Kobberstad.

Skuffet

Henrik S. Fjeldsbø, som er helikopterekspert i forbundet Industri Energi, mener det er svært lite tillitsvekkende at norske Luftfartstilsynet nå velger å følge de europeiske luftfarsmyndighetenes sitt spor og oppheve flyforbudet før rotårsaken er funnet.

– Vi er svært skuffet over at luftfartsmyndighetene velger å oppheve flyforbudet når rotårsaken til Turøy-ulykken ennå ikke er funnet, sier Fjeldsbø, leder i Industri Energi sitt helikopterutvalg, i en uttalelse på forbundets nettside.

– Så lenge man ikke vet den bakenforliggende årsaken til at et av planetgirene i helikopterets girboks røk og feilen er utbedret, så bør ikke helikoptrene tas i bruk igjen på norsk sokkel, sier Fjeldsbø.

– Forstår de etterlatte

Kobberstad sier han forstår at enkelte reisende og etterlatte etter Turøy-ulykken mener det er feil med Super Puma i luften igjen.

– Det sitter mange etterlatte som har mistet sine kjære og for disse er dette en tung og vanskelig sak. I tillegg er det flere tusen ansatte i Nordsjøen som bruker helikopter som transportmiddel til og fra jobben, og for disse er kanskje tilliten til denne helikoptertypen svekket, sier Kobberstad til TV 2.

Luftfartsdirektøren har stor forståelse for at det fremdeles er mange ubesvarte spørsmål og at det knytter seg stor usikkerhet til helikoptertypene.

– Luftfartsmyndighetene i Norge må ta beslutninger basert på fakta og analyser, det mener vi at vi har gjort i denne saken her. Nå mener vi at det er trygt å fly denne helikoptertypen, forklarer Kobberstad.

Skjerpet sikkerhet i hele verden

Kravene Luftfartstilsynet nå har fått gjennomslag for blir gjeldende i hele verden.

Hva tenker du om dere har vært med å påvirke helikoptersikkerheten i hele verden?

– Luftfartstilsynet er opptatt av flysikkerhet. Hvis vi kan bidra til at den blir bedre både i Norge og resten av verden, så er vi godt fornøyd med det.

Årsaken til Turøyulykken, samt en ulykke i 2009, var tretthetsbrudd i et tannhjul.

Et problem TV 2 nylig omtalte er sikkerhetssystemet som skal avsløre metallspon og fragmenter i girboksen, som kan stamme fra deler som er i ferd med å bli ødelagt. Systemet klarte kun å fange opp 12%. Dette er nå forbedret slik at oppdagelsesraten er økt til femti prosent.

– Om det kommer eksempelvis hundre partikler ut i giroljesystemet, så vil halvparten av disse partiklene – femti prosent – bli fanget opp. Dette kombinert med de andre sikkerhetstiltak gjør at vi mener at dette i sum er tilstrekkelig og godt nok, sier Kobberstad.

– Vil følge tett opp

Skissen viser den installerte magnetdetektoren som er ny. Den er nyutviklet og nettopp sertifisert av EASA. Den har en vesentlig høyere virkningsgrad enn andre detektorer. 
Skissen viser den installerte magnetdetektoren som er ny. Den er nyutviklet og nettopp sertifisert av EASA. Den har en vesentlig høyere virkningsgrad enn andre detektorer. 

I oktober opphevet EUs flysikkerhetsorgan EASA flyforbudet i EU for begge Super Puma-modellene, EC 225 som styrtet ved Turøy og AS332 L2 som styrtet i 2009.

Den nye magnetpluggen.
Den nye magnetpluggen.

Luftfartstilsynet mente dette var feil. Nå har norske luftfartsmyndigheter fått gjennomslag for flere sikkerhetskrav som totalt gjør at man mener helikoptertypen kan fly igjen. Men Kobberstad sier at man vil følge tett opp med kontroller i ettertid, for å se at kravene etterleves.

– Nå er deteksjonsraten for å oppdage metallspon i girboksen 50 prosent, hvordan kan det være godt nok?

– Summen av tiltak i tillegg til dette gjør at vi mener dette er trygt, forklarer Kobberstad.

Fikk sparken

Leverandøren av tannhjulene som knakk, både i 2016 på Turøy og utenfor Storbritannia i 2009, er nå skiftet ut. Leverandøren som nå produserer og leverer tannhjul til de to Super Puma-modellene, har ingen registrerte tannhjulsbrudd tidligere.

Dessuten har Norge fått gjennomslag for at levetiden til tannhjulene er kraftig redusert til 1100 flytimer for den ene modellen som styret ved Turøy, og 1650 flytimer for den eldre Super Puma-modellen.

Dessuten er tillatt størrelse på metallfragmenter i girbokoljen redusert kraftig, likeså omfanget av metallfragmenter. Samlet mener Luftfartstilsynet at dette er tilstrekkelig.

Dere har tidligere vært uenige med EASA. Har EASA vært for slappe, eller dere for strenge?

– Jeg er veldig fornøyd med det samarbeidet vi har hatt med EASA slik det har utviklet seg, sier Kobberstad.

Luftfartstilsynet har stått på sitt og nektet å oppheve flyforbudet to ganger. Først i oktober i fjor og så i mars 2017, da EASA mente at tiltakene var tilstrekkelige for å oppheve flyforbudet i Norge.

Nå skjer det altså 14. juli.