Parkeringsbetjent Bente (54) ble overfalt og drapstruet på jobb

Over 200.000 nordmenn opplever vold og trusler på jobben hvert år, og kommunalt ansatte er en særlig utsatt yrkesgruppe. Se listen over de mest utsatte yrkene.

Parkeringsbetjent Bente Elvik (54), som jobber for bymiljøetaten i Bergen kommune, ble overfalt av en person da hun bøtela ham for feilparkering.

Etter først å ha blitt fysisk angrepet, oppsøkte samme mann henne på jobb noen dager senere og fremla svært alvorlige trusler.

– Jeg ble rett og slett angrepet av en bilist. Den situasjonen var veldig heftig. Han slo blokken ut av hendene mine og skubbet meg rett ut i en trafikkert gate. Det skjedde uten noe forvarsel, forteller Elvik til TV 2.

Hun slet tungt i perioden etter hendelsen, men i dag er hun tilbake på jobb, med et stort smil rundt munnen.

– Det var vanskelig, men jeg fikk god støtte på jobb og hjemme, så jeg reiste meg igjen, sier Elvik, og legger til at de aller fleste hun treffer i jobbsammenheng, er hyggelige.

PÅ JOBB: Bente Elvik er parkeringsbetjent for bymiljøetaten i Bergen kommune. I jobben bruker hun en smarttelefon til å registrere feilparkeringer. Foto: TV 2
PÅ JOBB: Bente Elvik er parkeringsbetjent for bymiljøetaten i Bergen kommune. I jobben bruker hun en smarttelefon til å registrere feilparkeringer. Foto: TV 2

Ikke alene

Vold på jobben

Totalt sett oppgir 7,5 prosent, dvs. om lag 203 000 yrkesaktive, at de det siste året har vært utsatt for vold eller trusler om vold, og 2,6 prosent sier at de har vært utsatt for vold som ga synlige merker.

Ytterligere 4 prosent sier at de har vært utsatt for vold som ikke har gitt synlige merker, og 4,2 prosent oppgir at de har blitt utsatt for trusler om vold.

Kilde: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Bente Elvik er ikke alene. Mer enn to hundre tusen nordmenn har rapportert om vold og trusler om vold når de har vært på jobb.

Det viser tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. Det har vært en svak økning i perioden 2007 og frem til 2013.

Kommunalt ansatte er overrepresentert i statistikken.

Dobling på ett år

Bergen kommune har registrert en dobling i antall registrerte saker på ett år: Halvårstallene for 2016 doblet seg i forhold til 2015. Det viser ferske tall TV 2 har innhentet.

BLE DRAPSTRUET: Bente Elvik slet tungt i perioden etter hendelsen, men i dag er hun tilbake på jobb. Foto: TV 2
BLE DRAPSTRUET: Bente Elvik slet tungt i perioden etter hendelsen, men i dag er hun tilbake på jobb. Foto: TV 2

Første halvår 2015 ble det registrert 1.276 saker. Antallet lå stabilt rundt dette tallet i flere år, men i 2016 spratt antallet opp i 2.684.

– Bergen kommune tar det med stort alvor. Vi er opptatt av medarbeidernes sikkerhet og vi registrerer at det har vært en økning i antall trusler og vold.

I følge Bergen kommune så er mye av forklaringen til de høye tallene en mer presis registrering og nytt digitalt rapporteringssystem.

MERKER ET ØKENDE OMFANG: Bjørg Lædre, direktør for HR konsern i Bergen kommune. Foto: TV 2
MERKER ET ØKENDE OMFANG: Bjørg Lædre, direktør for HR konsern i Bergen kommune. Foto: TV 2

– Slag og spark

– Vi kan snakke om slag, spark og når deg gjelder trusler så er det av typen, «Jeg vet hvem du er, jeg vet hvem ungen dine er og skal ta deg eller drepe deg». Dette er eksempler som finnes i vårt datagrunnlag, sier Bjørg Lædre, direktør for HR konsern i Bergen kommune.

Dette er de mest utsatte yrkene:

1. Vernepleier/sosialarbeider

2. Politi/vakt

3. Pleie- og omsorgsarbeiddere

4. Sykepleier

5. Grunnskolelærer

6. Barnehage-/skoleassistent

7. Andre helserelaterte yrker

8. Leder, utdanning/helse

9. Leder, tjenesteyting

10. Førskolelærer

11. Lege

12. Servitøryrker

13. Saksbehandlere

14. Sjåføryrker

15. Kunderserviceyrker

16. Rådgiver

17. Lektor/pedagog

18. Butikkmedarbeider

19. Kommunikasjonsyrker

20. Leder, andre sektorer

Bergen kommune bruker mye ressurser på å forebygge hendelser og på å følge opp ofre.

– Hvorfor tror du vi ser et så stort og økende omfang?

– Det ser ut som at det er mer av type vold fra «hvermansen», enn det det var før, sier Lædre.

Før var det en større andel saker innen psykiatri og omsorg, mens en nå ser at «folk flest» gjerne er blitt mer aggressiv.

Våpenprosedyre og byggesaker

Bergen kommune har utarbeidet en såkalt «våpenprosedyre» som er tiltenkt en del av de ansatte som kan komme i farlige situasjoner.

– Det handel om hvordan du skal opptre hvis du blir truet med våpen. I første omgang retter den seg mot medarbeidere som jobber i hjemmetjenesten, forteller Lærde.

Tonen har blitt litt merkbart tøffere innenfor avdelingen for byggesak.

– Mye står på spill, så hvis folk få negative svar, så kan det hende at de reagerer med en adferd som ikke er ønskelig. Jeg har hørt utsagn som «jeg vet hvem du er», «vet du hvem jeg er», også videre, forklarer Lærde, og legger til at denne typen trusler er egnet til å skape frykt.

.