GENERALSEKRETÆR: Mehtab Afsar er generalsekretær i Islamsk Råd Norge.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
GENERALSEKRETÆR: Mehtab Afsar er generalsekretær i Islamsk Råd Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Har ikke tillit til Islamsk Råd – kan miste støtten for godt

Kulturdepartementet holder tilbake tilskuddet til Islamsk Råd. Departementet mener det er tvil om rådets virksomhet ivaretas på en tillitvekkende måte.

Det er andre rate av tilskuddet for 2017 på 650.000 kroner som holdes tilbake, opplyser Kulturdepartementet i en pressemelding onsdag.

– Departementet har et ansvar for at statlige tilskuddsmidler forvaltes på en forsvarlig måte. Dette handler om å etterse at driftstilskudd over Kulturdepartementets budsjetter blir brukt i tråd med de formålene som Stortinget har bestemt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte.

– Islamsk Råd Norge (IRN) får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner, understreker departementet.

Uro

Det har vært uro rundt IRN siden mars i år da det ble kjent at organisasjonen brukte en tildeling på nær en halv million kroner til brobygging, kommunikasjon og dialog, til å ansette den 32 år gamle nikab-bærende kvinnen Leyla Hasic som administrasjonsmedarbeider. Det skapte sterke reaksjoner, og kulturminister Helleland innkalte IRN til et møte der hun klargjorde hva hun forventet av organisasjonen.

– IRN skal være en paraplyorganisasjon for å forene muslimer i Norge. En organisasjon for dialog, for brobygging, et representativt organ for alle muslimer. Jeg opplever ikke at det er det, sa kulturministeren til NTB i april.

Dette er ikke første gang støtten til IRN holdes tilbake. Det samme skjedde i fjor. Da ba kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.

Islamsk Råd får i 1,3 millioner kroner i årlig statsstøtte.

Nytt møte

– I invitasjonen til møtet understreket jeg behovet for å snakke om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge. De var innstilt på å kun snakke om nikab, Leyla Hasic og ansettelsen. Jeg ble ikke veldig beroliget av dette møtet, sa kulturministeren til NTB etter møtet.

Tilskuddet til Islamsk Råd Norge utbetales to ganger i året. Forrige utbetaling var i februar. Det er altså juli-utbetalingen som holdes tilbake inntil videre. Departementet varsler at de vil innkalle Islamsk Råd til et nytt møte over sommeren som et ledd i den videre saksbehandlingen.

Norges største muslimske menighet, Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina, trakk seg fra Islamsk Råd i mars på grunn av den omstridte ansettelsen.

Moskeer og muslimske organisasjoner som er misfornøyde med Islamsk Råd Norge og Methab Afsar, dannet i begynnelsen av juni en ny muslimsk fellesorganisasjon. Formålet skal være å arbeide med religionsdialog, skrev Vårt Land 9. juni.

Kan miste støtten for godt

TV 2 har onsdag gjort gjentatte forsøk på å få organisasjonens ledelse i tale. De har ikke besvart SMS, e-post eller oppringninger.

STOPPER UTBETALINGEN: Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H). 
STOPPER UTBETALINGEN: Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).  Foto: NTB Scanpix

Da vi oppsøkte Islamsk Råds kontorer på Helsfyr, fikk vi beskjed om at generalsekretær Mehtab Afsar er på ferie. Ingen andre kunne la seg intervjue av oss.

Andre personer i det muslimske miljøet sier til TV 2 at de støtter statsrådens beslutning, men de ønsker ikke å la seg intervjue.

Overfor TV 2 sier kulturminister Linda Hofstad Helleland at det nå er opp til organisasjonen å dokumentere at de er en brobygger og en paraplyorganisasjon. Hvis ikke, risikerer de å falle ut av statsbudsjettet for godt.

– Er det ikke drastisk å kutte støtten til en så stor organisasjon så brått?

– Nå hører vi fra deres egne rekker at muslimer ikke føler at IRN er en paraplyorganisasjon som representerer dem. Det må jeg ta med meg, sier Helleland.