Hva skal du stemme? Ta TV 2s partitest

Før du skal avgjøre hvem du skal stemme på ved stortingsvalget har TV 2 også i år laget en partitest der du kan sjekke hvilket parti du er mest enig med i en del utvalgte saker.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Partienes programmer er lange og det er få som leser dem. Derfor har TV 2s valgeksperter plukket ut et utvalg av saker som skiller partiene og vektet dem mot hverandre. Dermed gir vi deg en pekepinn på hvem du har mest til felles med i en del av de aktuelle sakene.

TA TESTEN HER!

Slik laget vi testen

Partitesten er som ved tidligere valg laget med utgangspunkt i valgprogrammene til de ulike partiene. Vi har også hentet opplysninger fra hva partiene har gjort under behandlingen av en del av sakene i Stortinget.

Vi har valgt ut saker der det er uenighet både mellom de tradisjonelle blokkene og innad i dagens samarbeidskonstellasjoner. Der det ikke finnes svar i partiprogrammene eller andre dokumenter har vi valgt å la partiene selv svare hva de mener om enkeltsaker.

Vi har også tatt med spørsmål om hvem av de to statsministerkandidatene du foretrekker og om du ønsker en ny regjering eller ikke etter stortingsvalget.

Svarene er vektet av TV 2s redaksjon etter same modell som vi har brukt på partitesten ved de siste valgene.

I partitesten har TV 2 valgt å ta med partiene som i dag er representert på Stortinget eller som har vært inne på TV 2s mandatberegninger basert på flere målinger så langt i valgåret.

Hva er dine hjertesaker?

I TV 2s partitest får du servert påstander med fem svaralternativer. Du kan velge om du er «helt enig», «delvis enig», «nøytral», «delvis uenig» eller «helt uenig».

Når du har tatt stilling til påstanden får du spørsmål om du mener dette er en hjertesak eller ikke for deg. Du kan markere for hjertesak ved påstander du mener er ekstra viktige. Dersom du krysser av for en hjertesak teller denne saken mer i den totale poengberegningen som leder frem til hvilket parti du står nærmest i de sakene som er med i partitesten.

I motsetning til enkelte andre som lager partitest har vi ikke laget en grense for hvor mange saker du ikke har en oppfatning om. På enkelte saker er det også partier som selv oppgir at de ikke har et standpunkt.

Når du har svart på alle spørsmålene kommer det frem hvilket parti du er mest enig med i de spørsmålene som inngår i TV 2s partitest.

En service til velgerne

Partitesten inneholder et knippe politiske spørsmål og speiler ikke helheten i partienes programmer. Det kan derfor hende du er mer enig med et annet parti i saker som ikke er med i partitesten.

TV 2s partitest er ment som en hjelp til dem som ikke har bestemt seg foran høstens stortingsvalg, eller som en bekreftelse til dem som allerede vet hvilket parti de skal stemme på.